محصولات

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی-اکچویتر پیستونی پنوماتیک سامسون مدل 3379 برای استفاده های بهداشتی و اسپتیک-اکچویتر الکتریکی سامسون مدل 3374-اکچویتر دیافراگمی پنوماتیک سامسون مدل 3372 برای شیرهای های V2001 و HVAC-اکچویتر دیافراگمی پنوماتیک سامسون با پوزیشنر داخلی مدل 3277-

انواع شیرهای سرامیکی سامسون

انواع شیرهای سرامیکی سامسون

انواع شیرهای سرامیکی سامسون-شیر سامسون با دیسک کشویی از جنس سرامیک مدل SSC-شیر توپی ترنیون دار سامسون از جنس سرامیک مدل KZT-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک مدل KSV برای کاربردهای خورنده-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک برای دمای بالا-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک مدل KST-

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون-شیر کنترلی پروانه ای سامسون مدل 3335-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون از جنس PTFE مدل 23E-شیر توپی سامسون از جنس PFA مدل 20B-شیر توپی سامسون از جنس PTFE مدل 20A-شیر پروانه ای مرکزی سامسون از جنس PTFE مدل 10E-شیر پروانه ای سامسون با عملکرد بالا

انواع شیرهای توپی سامسون

انواع شیرهای توپی سامسون

انواع شیرهای توپی سامسون-شیر توپی شناور سامسون دو تکه مدل 26A-شیر توپی شناور سامسون سه تکه مدل 26D-شیر توپی ترنیون دار سامسون در صنایع سنگین مدل 26S-شیر توپی مستر استار سامسون-شیر توپی مگا استار سامسون-شیر توپی اسپلیت سامسون-شیر توپی سوپر استار سامسون-شیر توپی اولترا استار سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون-شیر پروانه ای ویفری سامسون با عملکرد بالا مدل 14A-شیر پروانه ای لاگ سامسون با عملکرد بالا مدل 14B-شیر پروانه ای سامسون برای جذب نوسانات فشار مدل 14P-شیر کنترلی پروانه ای مرکزی سامسون مدل 3331-شیر پروانه ای سامسون با انحراف سه برابر مدل LTR43

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ  روتاری سامسون

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ روتاری سامسون

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ روتاری سامسون-شیر توپی تقسیم بندی شده سامسون مدل 3310-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون مدل 62.7-شیر کنترلی پلاگ سامسون با پترن بلند مدل 72.3-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون بدون فلنج مدل 72.4-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون مدل 73.7-شیر سامسون مدل 82.7

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک-شیر کنترلی کروی سامسون با تکس کوچک مدل 3522-شیر کنترلی سامسون مدل V2001/3321-شیر سه طرفه سامسون مدل V2001/3323-شیر کنترلی سامسون برای انتقال جریال گرم مدل V2001/3531-شیر سه طرفه سامسون برای انتقال جریان گرم مدل V2001/3535

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین-شیر کنترلی فشار بالا سامسون مدل 3252-شیر کنترلی سه طرفه سامسون مدل 3253-شیر کنترلی کروی سامسون با هدایت دوبل مدل 3254-شیر کنترلی زاویه ای سامسون مدل 3256-شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3291-شیر کنترلی زاویه ای سامسون مدل 3296-صدا خفه کن جریان سامسون

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241-قطعات یدکی شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241-جزییات فنی شیر کنترلی 3241-کاربردهای شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241-فواید شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241