محصولات

انواع پوزیشنر های سامسون

انواع پوزیشنر های سامسون

انواع پوزیشنر های سامسون-پوزیشنر پنوماتیک سامسون مدل 3766-پوزیشنر الکترو پنوماتیک ضد انفجار سامسون مدل 3731-5-پوزیشنر الکترو پنوماتیک ضد انفجار سامسون مدل 3731-3-پوزیشنر الکترو پنوماتیک سامسون مدل 3730-6-پوزیشنر الکترو پنوماتیک سامسون مدل 3730-5-پوزیشنر الکترو پنوماتیک سامسون مدل 3730-4

انواع اکچویترهای روتاری یا چرخشی سامسون

انواع اکچویترهای روتاری یا چرخشی سامسون

انواع اکچویترهای روتاری یا چرخشی سامسون-اکچویتر روتاری دیافراگمی چرخشی پنوماتیک سامسون مدل R برای صنایع استاندارد-اکچویتر روتاری چرخ دنده ای و دندانه دار پنوماتیک سامسون مدل BR31A-اکچویتر روتاری چرخ دنده ای و دندانه دار پنوماتیک سامسون مدل گشتاور هوا-اکچویتر روتاری دیافراگمی پنوماتیک سامسون

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی

انواع اکچویتر های خطی سامسون برای کاربردهای صنعتی-اکچویتر پیستونی پنوماتیک سامسون مدل 3379 برای استفاده های بهداشتی و اسپتیک-اکچویتر الکتریکی سامسون مدل 3374-اکچویتر دیافراگمی پنوماتیک سامسون مدل 3372 برای شیرهای های V2001 و HVAC-اکچویتر دیافراگمی پنوماتیک سامسون با پوزیشنر داخلی مدل 3277-

انواع شیرهای سرامیکی سامسون

انواع شیرهای سرامیکی سامسون

انواع شیرهای سرامیکی سامسون-شیر سامسون با دیسک کشویی از جنس سرامیک مدل SSC-شیر توپی ترنیون دار سامسون از جنس سرامیک مدل KZT-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک مدل KSV برای کاربردهای خورنده-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک برای دمای بالا-شیر توپی شناور سامسون از جنس سرامیک مدل KST-

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون

انواع شیرهای روتاری از جنس PTFE - PFA سامسون-شیر کنترلی پروانه ای سامسون مدل 3335-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون از جنس PTFE مدل 23E-شیر توپی سامسون از جنس PFA مدل 20B-شیر توپی سامسون از جنس PTFE مدل 20A-شیر پروانه ای مرکزی سامسون از جنس PTFE مدل 10E-شیر پروانه ای سامسون با عملکرد بالا

انواع شیرهای توپی سامسون

انواع شیرهای توپی سامسون

انواع شیرهای توپی سامسون-شیر توپی شناور سامسون دو تکه مدل 26A-شیر توپی شناور سامسون سه تکه مدل 26D-شیر توپی ترنیون دار سامسون در صنایع سنگین مدل 26S-شیر توپی مستر استار سامسون-شیر توپی مگا استار سامسون-شیر توپی اسپلیت سامسون-شیر توپی سوپر استار سامسون-شیر توپی اولترا استار سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون

انواع شیرهای پروانه ای سامسون-شیر پروانه ای ویفری سامسون با عملکرد بالا مدل 14A-شیر پروانه ای لاگ سامسون با عملکرد بالا مدل 14B-شیر پروانه ای سامسون برای جذب نوسانات فشار مدل 14P-شیر کنترلی پروانه ای مرکزی سامسون مدل 3331-شیر پروانه ای سامسون با انحراف سه برابر مدل LTR43

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ  روتاری سامسون

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ روتاری سامسون

شیرهای توپی تقسیم بندی شده و شیرهای پلاگ روتاری سامسون-شیر توپی تقسیم بندی شده سامسون مدل 3310-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون مدل 62.7-شیر کنترلی پلاگ سامسون با پترن بلند مدل 72.3-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون بدون فلنج مدل 72.4-شیر کنترلی پلاگ روتاری سامسون مدل 73.7-شیر سامسون مدل 82.7