محصولات

 تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco steam Traps)

تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco steam Traps)

تله های بخار اسپیراکس سارکو-تله های بخار متعادل کننده فشار-تله های بخار شناور توپی-تله های بخار بای متالیک-تله های بخار تخلیه با دمای ثابت-تله های بخار سطل معکوس-تله های بخار سیل شده-مدیریت کردن تله های بخار-اتصالات چرخشی برای تله های بخار اسپیراکس-تله های بخار ترمودینامیک اسپیراکس سارکو

تجهیزات کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Contro Systems)

تجهیزات کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Contro Systems)

تجهیزات کنترلی اسپیراکس سارکو-شیرهای کنترلی اسپیراکس سارکو-کاهش دهنده حرارت اسپیراکس سارکو-اکچویترهای الکتریکی اسپیراکس سارکو-اکچویترهای پنوماتیکی اسپیراکس سارکو-پوزیشنرها، کنترلرها و سنسورهای اسپیراکس سارکو-شیرهای فشار شکن اسپیراکس سارکو-شیرهای اطمینان اسپیراکس سارکو-کنترل کننده های خودکار اسپیراکس

تجهیزات خطوط پایپینگ اسپیراکس سارکو

تجهیزات خطوط پایپینگ اسپیراکس سارکو

تجهیزات خطوط پایپینگ اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Pipeline Ancillaries)-شیرهای هوا و حذف کننده های هوای اسپیراکس سارکو-چک ولو یا شیرهای یک طرفه اسپیراکس سارکو-شیرهای فشار شکن اسپیراکس سارکو-منتشر کننده های اسپیراکس سارکو-ایستگاه های Hosedown اسپیراکس سارکو-گیج های فشار و دمای اسپیراکس سارکو

تجهیزات بویلر (دیگ بخار) و کنترل بویلر (دیگ بخار) اسپیراکس سارکو

تجهیزات بویلر (دیگ بخار) و کنترل بویلر (دیگ بخار) اسپیراکس سارکو

تجهیزات بویلر (دیگ بخار) و کنترل بویلر (دیگ بخار) اسپیراکس سارکو-مخزن های لوله بلودان اسپیراکس سارکو-تجهیزات سیستم های بلودان پایین-کنتورهای هدایت کننده اسپیراکس سارکو-فیدتانک های اسپیراکس سارکو-تجهیزات بازیابی حرارت اسپیراکس سارکو-لول کنترل های اسپیراکس سارکو-خنک کننده های نمونه گیری اسپیراکس سارکو

انواع مختلف محصولات اسپیراکس سارکو

انواع مختلف محصولات اسپیراکس سارکو

انواع مختلف محصولات اسپیراکس سارکو-سیستم های بویلر (دیگ بخار) و کنترل بویلر (دیگ بخار) اسپیراکس سارکو-راه حل هایی برای انتقال گرما از اسپیراکس سارکو-خطوط لوله با اسپیراکس سارکو-سیستم های میعانات گازی و بازیابی حرارت اسپیراکس سارکو-رطوبت با اسپیراکس سارکو-شیرهای جداسازی اسپیراکس سارکو

انواع سنسورها، اندازه گیری کننده ها و دیگر تجهیزات اندازه گیری سامسون

انواع سنسورها، اندازه گیری کننده ها و دیگر تجهیزات اندازه گیری سامسون

انواع سنسورها، اندازه گیری کننده ها و دیگر تجهیزات اندازه گیری سامسون-سنسور دمای سامسون مدل 5201تا5261-فلومتر و فشار دیفرانسیل سامسون مدل Media 5-واحد کنترل و پردازش سامسون مدل TROVIS 5171-ماژول I/O تراویس 6620 سامسون

انواع رگلاتورهای جریان و فشار دیفرانسیل سامسون

انواع رگلاتورهای جریان و فشار دیفرانسیل سامسون

انواع رگلاتورهای جریان و فشار دیفرانسیل سامسون-شیر یک طرفه محافظ برگشت جریان سامسون مدل 42-10 RS-رگلاتور فشار دیفرانسیل سامسون مدل 42-20 (نقطه تنطیم ثابت)-رگلاتور فشار دیفرانسیل سامسون مدل 42-24 (نقطه تنظیم متفاوت)-رگلاتور فشار دیفرانسیل سامسون مدل 42-25 (نقطه تنظیم متفاوت)-رگلاتورمدل 42-36

انواع رگلاتورهای دمای سامسون

انواع رگلاتورهای دمای سامسون

انواع رگلاتورهای دمای سامسون-رگلاتور دمای جمع و جور رزوه ای سامسون مدل 43-1-رگلاتور دمای جمع و جور سامسون مدل 43-2-رگلاتور دمای سه طرفه سامسون برای فرایند معمولی مدل 43-3-رگلاتور دمای سامسون ( گرم کننده) مدل 43-5-رگلاتور دمای سامسون (خنک کننده) مدل 43-6-رگلاتور دمای سامسون مدل 43-7

انواع رگلاتورهای فشار سامسون

انواع رگلاتورهای فشار سامسون

انواع رگلاتورهای فشار سامسون-رگلاتور کاهش دهنده فشار با پیلوت سامسون مدل 2333-تنظیم کننده فشار اضافه با پیلوت سامسون مدل 2335-رگلاتور کاهش دهنده فشار فلنجی سامسون مدل 2405-رگلاتور فشار اضافه فلنجی سامسون مدل 2406-رگلاتور کاهش دهنده فشار رزوه ای سامسون مدل 2407-رگلاتور فشار اضافه 2408 -

انواع لوازم جانبی اضافی سامسون

انواع لوازم جانبی اضافی سامسون

انواع لوازم جانبی اضافی سامسون-شیر قفل کننده پنوماتیک سامسون مدل 3709-آمپلی فایر معکوس کننده سامسون مدل 3710-تقویت کننده پنوماتیک سامسون مدل 3755-مانع ضد انفجار سامسون مدل 3770-رگلاتور-فیلتر هوای سامسون مدل 4708-فرستنده موقعیت سامسون مدل 4748