شیرهای کنترل فشار و خلا

ما در هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند هدف خود را بر آن داشته ایم حامی و پاسخگوی همه نیازهای مشتریان خود باشیم. تأمین و عرضه انواع شیرهای صنعتی (Industrial Valves) از برندهای اورجینال و محبوب گام دیگری است که هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند در جهت مرتفع سازی نیازهای مشتریان خود در صنایع مختلف لبنی، غذایی، نوشیدنی، نفت و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و دارویی برداشته است.

برای تهیه انواع شیرهای صنعتی، قطعات یدکی انواع ولوها، سرویس کیت های انواع ولوها و... از برندهای اورجینال و غیر اورجینال با ما در ارتباط باشید. 

 

«با ما آینده در دستان شماست»

 

 

شیر محافظ فشار یا پرشر ریلیف ولو (Pressure Relief Valve) چیست؟

 

شیر محافظ فشار یا پرشر ریلیف ولو یک شیر اطمینان است که از سیستم و تجهیزات در هنگام فشار بیش از حد یا در صورت ایجاد خلأ، محافظت می کند.

فشار بیش از حد در سیستم، شرایطی است که در آن فشار داخل تجهیزات یا سیستم لوله کشی یا پایپینگ بیش از فشار در طراحی مشخص شده و یا فشار کاری مجاز (MAWP) است. اگر این فشار غیر مجاز کنترل نشود و برطرف نشود می تواند به سیستم، تجهیزات و حتی افراد آسیب بزند. به همین ترتیب خلأ ناخواسته در سیستم نیز خطرناک است.

هدف اصلی شیر محافظ فشار یا پرشر ریلیف ولو، محافظت از حیات سیال و سیستم و تجهیزات است؛ این مهم با تخلیه سیستم از سیالی که تحت فشار غیر مجاز است، انجام می گیرد. شیر محافظ خلأ (Vacuum Relief Valve) نیز به همین صورت از سیستم و تجهیزات با وارد کردن هوا در سیستم، محافظت می کند.

 

انواع شیرهای کنترل فشار و خلا

 

سه نوع دستگاه کاهش فشار وجود دارد:

-دستگاه های کاهش فشار از نوع جمع شونده (Reclosing-Type Pressure Relief Devices)

- دستگاه های کاهش فشار از نوع غیر جمع شونده (Non-Reclosing Type Pressure Devices)

-دستگاه های محافظ خلأ (Vacuum Relief Devices)

 

شیر محافظ فشار از نوع جمع شونده (Reclosing Type Pressure Relief valve):

طراحی شیر محافظ فشار از نوع جمع شونده به گونه ای است که پس از کار بطور اتومات بسته شود. شیرهای محافظ (Relief Valves)، شیرهای اطمینان (Safety Valves) و شیرهای اطمینان ریلیف (Safety Relief Valves) از نوع دستگاه های محافظ فشار جمع شونده (Reclosing Type Pressure Relief Devices) هستند.

 

 

شیرهای ریلیف یا ریلیف ولو (Relief Valves):

شیرهای ریلیف جز دستگاه های محافظ فشاری هستند که بصورت تدریجی لیفت می شوند و با یک فشار ثابت ورودی فعال می شوند.  باز شدن شیر متناسب است با افزایش فشار ورودی نسبت به فشار ورودی ولو.

ریلیف ولو ممکن است یک محفظه فنر (Spring Housing) که سرپوش (Bonnet) نامیده می شود داشته باشد. در شکل بالا می توانید شیر ریلیف با فنر بازکننده از نوع سرپوش را مشاهده کنید. فشار ورودی که ریلیف ولو با آن فعال می شود می تواند توسط تغییر بار روی فنر تنظیم شود. 

شیرهای ریلیف یا ریلیف ولوها بطور معمول در سیستم هایی که سیال متراکم نیست در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، و صنایع نفت و گاز استفاده می شوند.

 

شیر اطمینان (Safety Valve):

شیر اطمینان یک شیر محافظ فشار سریع بازشو و یا پاپ آپ (Pop-Up) است که توسط فشار استاتیک ورودی فعال می شود. شیرهای اطمینان در ابتدا برای گازهای متراکم بخصوص در سیستم های بخار و هوا استفاده می شوند.

شیرهای اطمینان بر اساس لیفت دیسکشان و منافظ ولو طبقه بندی می شوند. بنابراین انواع شیرهای اطمینان شامل موارد ذیل هستند:

 

 

شیر اطمینان با لیفت کم (Low Lift Safety Valve):

در شیر اطمینان با لیفت کم دیسک بصورت اتومات بلند می شود یا لیفت می شود؛ در واقع فضای تخلیه حقیقی توسط موقعیت دیسک تعیین می شود.

 

شیر اطمینان با لیفت کامل (Full Lift Safety Valve):

در شیر اطمینان با لیفت کامل، فضای تخلیه با موقعیت دیسک تعیین نمی شود. بلند شدن دیسک در شیر اطمینان با لیفت کامل نیز بصورت خودکار انجام می شود.

 

شیر اطمینان پر سوراخ (Full Bore Safety Valve):

در شیر اطمینان پر سوراخ، هیچ برامدگی ای در سوراخ ها وجود ندارد که سبب کاهش جریان شود.

 

شیرهای اطمینان ریلیف (Safety Relief Valve):

شیر های اطمینان ریلیف ترکیبی از شیرهای ریلیف و شیرهای اطمینان هستند. شیرهای اطمینان ریلیف مانند یک شیر اطمینان (Relief Valve) با عمل پاپ اپ در سیستم های با گاز متراکم، باز می شود و مانند یک شیر ریلیف (Relief Valve) متناسب با فشار غیر مجاز در سیستم های مایع، باز می شود. انواع مختلفی از شیرهای اطمینان ریلیف در سیستم های پایپینگ یا لوله کشی استفاده می شوند.

 

شیرهای اطمینان ریلیف (Safety Relief Valves) به نمونه های ذیل تقسیم بندی می شوند:

شیرهای اطمینان ریلیف معمولی (Conventional Safety Relief Valves)

شیرهای اطمینان ریلیف پیلوت دار (Pilot Operated Safety Relief Valves)

شیرهای اطمینان ریلیف با دنباله متعادل کننده (Balanced Bellows Type Safety Relief Valves)

شیرهای اطمینان ریلیف برقی (Power Actuated Safety Relief Valves)

شیرهای اطمینان ریلیف دمایی (Temperature Actuated Safety Relief Valves)

 

شیر محافظ فشار (Pressure Relief Valve):

شیرهای محافظ فشار معمولی  با یک عمل پاپ اپ سریع باز می شوند یا باز شدن شان متناسب با افزایش فشار نسبت به فشار معمول ولو انجام می شود.

قطعات اصلی شیرهای محافظ فشار معمولی شامل بدنه (Body)، سرپوش (Bonnet)، دیسک (Disk)، نگهدارنده دیسک (Disk Holder)، سیت (Seat) و فنر (Spring) هستند. با توجه به نوع سیت، پرشر ریلیف ولو به انواع ذیل تقسیم می شوند:

 

شیرهای محافظ فشار با سیت فلزی (Metal Seated Pressure Relief Valves)

شیرهای محافظ فشار با سیت نرم (Soft Seated Pressure Relief Valves)

 

 

در شرایط کار عادی، فشار ورودی کمتر از فشار تنظیم شده است لذا دیسک بر روی نازل (Nozzle) نشسته و از ورود جریان به نازل جلوگیری می کند.

اصل کار شیر محافظ فشار فنردار معمولی بر پایه تعدیل نیرو است. این بدان معنی است که تا زمانی که فشار سیستم کمتر از نیروی فنر است، نیروی فنر باعث می شود دیسک روی سیت باشد. در واقع دیسک بلند نمی شود.

این فشار کمتر از نیروی فنر، همان فشار تنظیم شده است. دیسک بر روی سیت باقی می ماند تا زمانی که فشار ورودی از فشار تنظیم شده و نیروی نگهدارنده فنر، فراتر رود. زمانی که فشار ورودی کمتر از فشار تنظیمی و نیروی فنر است، شیر در حالت بسته قرار دارد.

شیرهای محافظ فشار معمولی برای زمان هایی استفاده می شود که نوسان بیش از حد فشار یا فشار برگشتی بیش از حد وجود نداشته باشد. فشار برگشتی بر روی عملکرد شیر فشار اثر مستقیم می گذارد. فشاری که سمت خروجی شیر فشار جمع می شود،  فشار برگشتی (Back Pressure) نامیده می شود.

 

فواید شیرهای کنترل فشار معمولی

 

-پرشر ریلیف ولو ها در همه نوع سیستم های گاز و سیال استفاده می شوند.

-شیرهای کنترل فشار برای سیستم هایی که فشار و دما بالاست مورد استفاده قرار می گیرند.

-شیرهای کنترل فشار معمولی نسبت به انواع دیگر هزینه کمتری دارند.

 

معایب شیرهای کنترل فشار معمولی

 

-در شیرهای کنترل فشار، فشار برگشتی می تواند عملکرد ولو را تحت تأثیر قرار دهد.

-اگر مواد خطوط عملیاتی خورنده باشند، فنر شیر محافظ می تواند در معرض خوردگی قرار گیرد.

-شیرهای محافظ فشار یا کنترل فشار معمولی برای موقعیت های خطرناک مناسب نیستند.

 

شیر کنترل خلأ (Vacuum Relief Valve):

همانطور که می دانیم یک شیر ساده می تواند از خلأ محافظت کند؛ به طور مثال مخزن ذخیره آب خانگی مجهز به شیر ساده هستند که از خلأ محافظت می کنند اما در مخازن صنعتی که مواد شیمیایی و هیدروکربن های مختلفی ذخیره می کنند، استفاده از شیرهای ساده ممکن است باعث شود بخار این مواد به محیط وارد شود. این بخار ممکن است سمی و خطرناک باشد. بنابراین برای جلوگیری از رها شدن بخار این مواد به محیط، استفاده از شیرهای کنترل خلأ (Vacuum Relief Valve) بسیار حائز اهمیت است.

 

شیر کنترل فشار خلأ (Pressure Vacuum Relief Valve):

شیر تخلیه فشار خلأ یا شیر فشار خلأ برای زمان هایی طراحی شده اند که فشار و یا خلأ سیستم از فشار یا خلأ تنظیمی فراتر رود. زمانی که فشار غیر مجاز بوجود آمد، فشار دیسک را بلند می کند و اجازه می دهد بخار خارج شود؛ درست همانند شیرهای اطمینان عمل می کنند.

زمانی که خلأ اتفاق افتاد، خلأ باعث می شود که دیسک بلند شود و درنتیجه هوای داخل آن باعث می شود خلأ از بین برود. این نوع شیرها از وارد شدن مداوم بخار مواد به محیط جلوگیری می کنند زیرا تنها زمانی باز می شوند که فشار ایجاد شده از فشار تنظیم شده بیشتر شود.

 

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آمادگی خود را جهت تأمین و عرضه انواع تجهیزات خط تولید اعم از انواع شیرهای صنعتی و قطعات یدکی مربوطه از برندهای مختلفی چون Alfa Laval، APV، GEA، Burkert، Samson، Spirax Sarco، DMN Westing House، Leybold، SMC، Flowserve، Nordson، Parker و برند فرانسوی Lri Sodime اعلام می دارد. جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت شیر درخواستی از برند محبوب و مورد نظرتان ما با در ارتباط باشید.

 

با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست.