بلبرینگ NSK (NSK Bearings)

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند به عنوان بخشی از فعالیت های خود، تأمین و عرضه انواع بلبرینگ ها (Bearings) از برندهای مختلف اورجینال نظیر  SKF، FAG، NSK، NACHI... را به مشتریان خود با بهترین قیمت و بهترین شرایط تحویل ارائه می دهد. در ادامه انواع بلبرینگ ها جهت سهولت در انتخاب آورده شده است. با ما در تماس باشید.

«با ما آینده در دستان شماست»

 

بلبرینگ NSK(NSK Bearings)

 

 

شرکت NSK در هشتم نوامبر 1916 در توکیوی ژاپن تأسیس شد. همانطور که می دانیم بلبرینگ (Bearing) یکی از قطعات اصلی صنایع است. ریشه صنعت بلبرینگ زاپنی را می توان در اولین نمونه های شرکت Nippon Seiko در سال 1915، جستجو کرد.

از زمانی که NSK برای اولین بار در سال 1916 تولید بلبرینگ را در ژاپن آغاز کرد ، به عنوان پیشگام بلبرینگ ژاپنی ، انواع مختلف بلبرینگ را توسعه داده و عرضه کرده است ، و سهم بزرگی در توسعه صنعت و پیشرفت فناوری داشته است. با گسترش جهانی NSK ، صنایع و شرکت های زیادی از بلبرینگ NSK استفاده می کنند؛ صنایعی از جمله: ماشین آلات مهندسی ،خودرو ، متالورژی ، معدن ، نفت ، نیرو ، راه آهن و سایر صنایع... .

بلبرینگ های NSK، رتبه اول در زمینه بلبرینگ ها را نه تنها در ژاپن بلکه در جهان داراست. از دهه 1960، بلبرینگ های NSK بازارهای خارج از کشور را به طور فعال جستجو و در اختیار گرفتند.

 

انواع بلبرینگ NSK (NSK Bearings)

 

NSK 30236 bearing NSK 34478 bearing NSK R144 bearing NSK HM803146 bearing NSK 260KBE030+L bearing
NSK 32236 bearing NSK 42687 bearing NSK R144ZZ bearing NSK HM803110 bearing NSK 260KBE31+L bearing
NSK 2205 bearing NSK 47680 bearing NSK R2-5 bearing NSK 4388 bearing NSK 260KBE031+L bearing
NSK 2205K bearing NSK 42620 bearing NSK R2-5ZZ bearing NSK 4335 bearing NSK 22205H bearing
NSK 1305 bearing NSK 47620 bearing NSK R2-6 bearing NSK 46162 bearing NSK 22205HK bearing
NSK 1305K bearing NSK 5760 bearing NSK R2-6ZZS bearing NSK HM804840 bearing NSK 22205C bearing
NSK 2305K bearing NSK 495A bearing NSK R2 bearing NSK HM804810 bearing NSK 22205CK bearing
NSK 2305 bearing NSK 5735 bearing NSK R2ZZ bearing NSK 53162 bearing NSK 21305CD bearing
NSK 1206 bearing NSK 495AX bearing NSK R2A bearing NSK 12168 bearing NSK 21305CDK bearing
NSK 1206K bearing NSK 575 bearing NSK R2AZZ bearing NSK 12303 bearing NSK 22206H bearing
NSK 2206 bearing NSK 572 bearing NSK R155 bearing NSK 53387 bearing NSK 22206HK bearing
NSK 2206K bearing NSK 6461 bearing NSK R155ZZS bearing NSK 22168 bearing NSK 22206C bearing
NSK 1306 bearing NSK 200KBE31+L bearing NSK R156 bearing NSK 22325 bearing NSK 22206CK bearing
NSK 1306K bearing NSK 200KBE031+L bearing NSK R156ZZS bearing NSK 25578 bearing NSK 21306CD bearing
NSK 2306 bearing NSK 200KBE42+L bearing NSK R166 bearing NSK 25520 bearing NSK 21306CDK bearing
NSK 2306K bearing NSK 200KBE52+L bearing NSK R166ZZ bearing NSK 25523 bearing NSK 22207H bearing
NSK HJ2204E bearing NSK 220KBE30+L bearing NSK R3 bearing NSK 26823 bearing NSK 23122CK bearing
NSK HJ304E bearing NSK 220KBE030+L bearing NSK R3ZZ bearing NSK 26884 bearing NSK 24122C bearing
NSK HJ304 bearing NSK 220KBE31+L bearing NSK NUP2308ET bearing NSK 342S bearing NSK 24122CK30 bearing
NSK HJ2240 bearing NSK 220KBE031+L bearing NSK NJ2308ET bearing NSK 25577 bearing NSK 22222H bearing
NSK HJ240E bearing NSK 240KBE30+L bearing NSK NU2308ET bearing NSK 16986 bearing NSK 22222HK bearing
NSK HJ2240E bearing NSK 220KBE42+L bearing NSK HR32922J bearing NSK 16929 bearing NSK 22222CD bearing
NSK HJ340 bearing NSK 240KBE030+L bearing NSK HR32022XJ bearing NSK 13175 bearing NSK 22222CDK bearing
NSK HJ2340 bearing NSK 240KBE31+L bearing NSK HR33022J bearing NSK 13318 bearing NSK 23222C bearing
NSK HJ244 bearing NSK 23130CK bearing NSK HR30222J bearing NSK 25580 bearing NSK 23222CK bearing
NSK HM88542 bearing NSK 24130CK30 bearing NSK HR32222J bearing NSK 25521 bearing NSK 21322 bearing
NSK HM88510 bearing NSK 22230CD bearing NSK 30322 bearing NSK 3578 bearing NSK 21322K bearing
NSK 346 bearing NSK 23230C bearing NSK HR30322J bearing NSK HM803149 bearing NSK 22322H bearing
NSK 332 bearing NSK T7FC060 bearing NSK 32322 bearing NSK 3720 bearing NSK 22322HK bearing
NSK 1680 bearing NSK 11162 bearing NSK HR32322J bearing NSK 49176 bearing NSK 22322CA bearing
NSK HM88638 bearing NSK 11300 bearing NSK HR32924J bearing NSK 49368 bearing NSK 22322CAK bearing
NSK 1620 bearing NSK 24780 bearing NSK T4CB120 bearing NSK 46176 bearing NSK 23024CD bearing
NSK M88048 bearing NSK 24720 bearing NSK JM612949 bearing NSK 49175 bearing NSK 23024CDK bearing
NSK 14130 bearing NSK 26882 bearing NSK JM612910 bearing NSK 3782 bearing NSK 24024C bearing
NSK 14131 bearing NSK 24721 bearing NSK 484 bearing NSK 432 bearing NSK 24024CK30 bearing
NSK 14276 bearing NSK 336 bearing NSK 33281 bearing NSK 23226CK bearing NSK 23124CK bearing
NSK 2585 bearing NSK M802048 bearing NSK 47490 bearing NSK 22326C bearing NSK 23124C bearing
NSK 26131 bearing NSK M802011 bearing NSK 567S bearing NSK 22326CK bearing NSK 6800DD bearing
NSK 26283 bearing NSK 3877 bearing NSK 567A bearing NSK 23028CD bearing NSK 6900 bearing
NSK 3197 bearing NSK 3525 bearing NSK 645 bearing NSK 23028CDK bearing NSK 6900VV bearing
NSK HM88547 bearing NSK HR32304C bearing NSK 644 bearing NSK 24028C bearing NSK 6900ZZ bearing
NSK 3120 bearing NSK 05075 bearing NSK 632 bearing NSK 24028CK30 bearing NSK 6900DD bearing
NSK HM89444 bearing NSK 30336 bearing NSK H715345 bearing NSK 23128C bearing NSK 6900N bearing
NSK HM89411 bearing NSK 32336 bearing NSK H414249 bearing NSK 23128CK bearing NSK 6900NR bearing
NSK HM89443 bearing NSK 32938 bearing NSK 29685 bearing NSK 24128C bearing NSK 62/22ZZ bearing
NSK 43131 bearing NSK 32038 bearing NSK JM515610 bearing NSK 24128CK30 bearing NSK 62/22VV bearing
NSK HM89410 bearing NSK HR32038XJ bearing NSK 496 bearing NSK 22228CD bearing NSK 62/22DDU bearing
NSK 43312 bearing NSK 30238 bearing NSK 581 bearing NSK 22228CDK bearing NSK 62/22N bearing
NSK LM48548 bearing NSK 32238 bearing NSK 27687 bearing NSK 23228C bearing NSK 62/22NR bearing
NSK 14138A bearing NSK 30338 bearing NSK 27620 bearing NSK 23228CK bearing NSK 63/22 bearing
NSK 568 bearing NSK 32338 bearing NSK 495 bearing NSK 22328C bearing NSK 63/22ZZ bearing
NSK 658 bearing NSK 32940 bearing NSK 492A bearing NSK 22328CK bearing NSK 63/22VV bearing
NSK 653X bearing NSK 32040 bearing NSK 47686 bearing NSK 23030CD bearing NSK 63/22DDU bearing
NSK JLM714149 bearing NSK HR32040XJ bearing NSK 47685 bearing NSK 23030CDK bearing NSK 63/22N bearing
NSK JM714249 bearing NSK R1-4ZZS bearing NSK HM516448 bearing NSK 24030C bearing NSK 63/22NR bearing
NSK JLM714110 bearing NSK R1ZZS bearing NSK HM516410 bearing NSK 24030CK30 bearing NSK 6805ZZ bearing
NSK JM714210 bearing NSK R133 bearing NSK 580 bearing NSK 23130C bearing NSK 6805 bearing
NSK JH415610 bearing NSK R133ZZS bearing NSK 3576 bearing NSK 24130C bearing NSK 6805DD bearing
NSK 34300 bearing NSK R1-5 bearing NSK 3820 bearing NSK 240KBE031+L bearing NSK 6805VV bearing
NSK JH415647 bearing NSK R1-5ZZS bearing NSK 44162 bearing NSK 260KBE30+L bearing NSK 6805N bearing
NSK 51320 bearing NSK 54413U bearing NSK 54210 bearing NSK 53208U bearing NSK 7222A5 bearing
NSK 51322X bearing NSK 54414U bearing NSK 54211 bearing NSK 53209U bearing NSK 7221A5 bearing
NSK 51324X bearing NSK 54415U bearing NSK 54212 bearing NSK 53211U bearing NSK 7220A5 bearing
NSK 51326X bearing NSK 54416U bearing NSK 54213 bearing NSK 53210U bearing NSK 7219A5 bearing
NSK 51328X bearing NSK 54417XU bearing NSK 54214 bearing NSK 53212U bearing NSK 7218A5 bearing
NSK 51330X bearing NSK 54418XU bearing NSK 54215 bearing NSK 53213U bearing NSK 7217A5 bearing
NSK 51332X bearing NSK 54420XU bearing NSK 54216 bearing NSK 53214U bearing NSK 7216A5 bearing
NSK 51334X bearing NSK 54202U bearing NSK 54217 bearing NSK 53215U bearing NSK 7215A5 bearing
NSK 51405 bearing NSK 54204U bearing NSK 54218 bearing NSK 53216U bearing NSK 7214A5 bearing
NSK 51406 bearing NSK 54205U bearing NSK 54220 bearing NSK 53217U bearing NSK 7213A5 bearing
NSK 51407 bearing NSK 54206U bearing NSK 54222 bearing NSK 53218U bearing NSK 7212A5 bearing
NSK 51408 bearing NSK 54208U bearing NSK 54224 bearing NSK 53220U bearing NSK 7211A5 bearing
NSK 51410 bearing NSK 54207U bearing NSK 54226X bearing NSK 53222U bearing NSK 7210A5 bearing
NSK 51411 bearing NSK 54209U bearing NSK 54228X bearing NSK 53224U bearing NSK 7209A5 bearing
NSK 51412 bearing NSK 54210U bearing NSK 54230X bearing NSK 53226XU bearing NSK 7204A5 bearing
NSK 51413 bearing NSK 54212U bearing NSK 54232X bearing NSK 53228XU bearing NSK 7208A5 bearing
NSK 51414 bearing NSK 54211U bearing NSK 54234X bearing NSK 53230XU bearing NSK 7201A5 bearing
NSK 51415 bearing NSK 54213U bearing NSK 54236X bearing NSK 53232XU bearing NSK 7207A5 bearing
NSK 51416 bearing NSK 54214U bearing NSK 54238X bearing NSK 53234XU bearing NSK 7206A5 bearing
NSK 51417X bearing NSK 54216U bearing NSK 54240X bearing NSK 53236XU bearing NSK 7205A5 bearing
NSK 51418X bearing NSK 54215U bearing NSK 54244X bearing NSK 53238XU bearing NSK 7203A5 bearing
NSK 51422X bearing NSK 54217U bearing NSK 54305 bearing NSK 53240XU bearing NSK 7202A5 bearing
NSK 51420X bearing NSK 54218U bearing NSK 54306 bearing NSK 53244XU bearing NSK 7200A5 bearing
NSK 51424X bearing NSK 54220U bearing NSK 54307 bearing NSK 53248XU bearing NSK 7026A5 bearing
NSK 51426X bearing NSK 54224U bearing NSK 54308 bearing NSK 53252XU bearing NSK 7024A5 bearing
NSK 51430X bearing NSK 54226XU bearing NSK 54309 bearing NSK 53260XU bearing NSK 7022A5 bearing
NSK 51432X bearing NSK 54222U bearing NSK 54310 bearing NSK 53256XU bearing NSK 7021A5 bearing
NSK 51434X bearing NSK 54228XU bearing NSK 54311 bearing NSK 53264XU bearing NSK 7020A5 bearing
NSK 51436X bearing NSK 54232XU bearing NSK 54312 bearing NSK 53272XU bearing NSK 7019A5 bearing
NSK 51428X bearing NSK 54230XU bearing NSK 54313 bearing NSK 53268XU bearing NSK 7018A5 bearing
NSK 35TAC20D+L bearing NSK 54234XU bearing NSK 54314 bearing NSK 53305U bearing NSK 7017A5 bearing
NSK 40TAC20D+L bearing NSK 54236XU bearing NSK 54315 bearing NSK 53306U bearing NSK 7016A5 bearing
NSK 45TAC20D+L bearing NSK 54238XU bearing NSK 54316 bearing NSK 53307U bearing NSK 7015A5 bearing
NSK 50TAC20D+L bearing NSK 54240XU bearing NSK 54317 bearing NSK 53308U bearing NSK 7014A5 bearing
NSK 55TAC20D+L bearing NSK 54244XU bearing NSK 54320 bearing NSK 53309U bearing NSK 7013A5 bearing
NSK 60TAC20D+L bearing NSK 54305U bearing NSK 54322X bearing NSK 53310U bearing NSK 7012A5 bearing
NSK 65TAC20D+L bearing NSK 54306U bearing NSK 54318 bearing NSK 53311U bearing NSK 7011A5 bearing
NSK 70TAC20D+L bearing NSK 54307U bearing NSK 54324X bearing NSK 53312U bearing NSK 7010A5 bearing
NSK 75TAC20D+L bearing NSK 54308U bearing NSK 54405 bearing NSK 53313U bearing NSK 7008A5 bearing
NSK 80TAC20D+L bearing NSK 54309U bearing NSK 54406 bearing NSK 53314U bearing NSK 7009A5 bearing
NSK 85TAC20D+L bearing NSK 54310U bearing NSK 54408 bearing NSK 53315U bearing NSK 7007A5 bearing
NSK 90TAC20D+L bearing NSK 54311U bearing NSK 54409 bearing NSK 53316U bearing NSK 7006A5 bearing
NSK 95TAC20D+L bearing NSK 54313U bearing NSK 54407 bearing NSK 53317U bearing NSK 7005A5 bearing
NSK 100TAC20D+L bearing NSK 54312U bearing NSK 54410 bearing NSK 53318U bearing NSK 7004A5 bearing
NSK 105TAC20D+L bearing NSK 54314U bearing NSK 54411 bearing NSK 53320U bearing NSK 7003A5 bearing
NSK 110TAC20D+L bearing NSK 54315U bearing NSK 54413 bearing NSK 53322U bearing NSK 7002A5 bearing
NSK 120TAC20D+L bearing NSK 54317U bearing NSK 54412 bearing NSK 53324XU bearing NSK 7001A5 bearing
NSK 130TAC20D+L bearing NSK 54316U bearing NSK 54414 bearing NSK 53326XU bearing NSK 7000A5 bearing
NSK 140TAC20D+L bearing NSK 54318U bearing NSK 54415 bearing NSK 53328XU bearing NSK 71930A5 bearing
NSK 150TAC20D+L bearing NSK 54322XU bearing NSK 54417 bearing NSK 53330XU bearing NSK 71928A5 bearing
NSK 160TAC20D+L bearing NSK 54320U bearing NSK 54416 bearing NSK 53332XU bearing NSK 71926A5 bearing
NSK 200TAC20D+L bearing NSK 54324XU bearing NSK 54418 bearing NSK 53334XU bearing NSK 71924A5 bearing
NSK 190TAC20D+L bearing NSK 54405U bearing NSK 54420 bearing NSK 53336XU bearing NSK 71922A5 bearing
NSK 54406U bearing NSK 54202 bearing NSK 53200U bearing NSK 53338XU bearing NSK 71921A5 bearing
NSK 54407U bearing NSK 54205 bearing NSK 53201U bearing NSK 53406U bearing NSK 71920A5 bearing
NSK 54408U bearing NSK 54204 bearing NSK 53202U bearing NSK 53340XU bearing NSK 71919A5 bearing
NSK 54409U bearing NSK 54206 bearing NSK 53203U bearing NSK 53405U bearing NSK 71918A5 bearing
NSK 54410U bearing NSK 54207 bearing NSK 53204U bearing NSK 53407U bearing NSK 71916A5 bearing
NSK 54411U bearing NSK 54208 bearing NSK 53206U bearing NSK 53408U bearing NSK 71915A5 bearing
NSK 54412U bearing NSK 54209 bearing NSK 53207U bearing NSK 53409U bearing NSK 71917A5 bearing
NSK NUP321 bearing NSK EN6 bearing NSK 23096CAK+H3096 bearing NSK 23256CAK+H2356 bearing NSK 53410U bearing
NSK N321 bearing NSK EN7 bearing NSK 23122CK+H3122 bearing NSK 23252CAK+H2352 bearing NSK 53411U bearing
NSK NF321 bearing NSK EN8 bearing NSK 23124CK+H3124 bearing NSK 23260CAK+H3260 bearing NSK 53412U bearing
NSK NU421 bearing NSK EN10 bearing NSK 23126CK+H3126 bearing NSK 23264CAK+H3264 bearing NSK 53413U bearing
NSK NJ421 bearing NSK EN9 bearing NSK 23128CK+H3128 bearing NSK 23268CAK+H3268 bearing NSK 53414U bearing
NSK NU1022 bearing NSK EN11 bearing NSK 23130CK+H3130 bearing NSK 23272CAK+H3272 bearing NSK 53415U bearing
NSK N1022 bearing NSK EN12 bearing NSK 23132CK+H3132 bearing NSK 23276CAK+H3276 bearing NSK 53416U bearing
NSK NU222 bearing NSK EN13 bearing NSK 23134CK+H3134 bearing NSK 22308HK+H2308X bearing NSK 53417XU bearing
NSK NJ222 bearing NSK NUP2305EM bearing NSK 23136CK+H3136 bearing NSK 22309HK+H2309X bearing NSK 53418XU bearing
NSK NU303ET bearing NSK NUP2306EM bearing NSK 23138CK+H3138 bearing NSK 22310HK+H2310X bearing NSK 53420XU bearing
NSK NU303 bearing NSK NUP2308EM bearing NSK 23140CK+H3140 bearing NSK 22311HK+H2311X bearing NSK 53422XU bearing
NSK NU312ET bearing NSK NUP2307EM bearing NSK 23144CK+H3144 bearing NSK 22312HK+H2312X bearing NSK 53424XU bearing
NSK NU312 bearing NSK NUP2309EM bearing NSK 23148CK+H3148 bearing NSK 22313HK+H2313X bearing NSK 53426XU bearing
NSK NU313ET bearing NSK NUP2310EM bearing NSK 23156CAK+H3156 bearing NSK 22315HK+H2315X bearing NSK 53428XU bearing
NSK NU321EM bearing NSK NUP2311EM bearing NSK 23160CAK+H3160 bearing NSK 22316HK+H2316X bearing NSK 53430XU bearing
NSK NJ2324EM bearing NSK NUP2312 bearing NSK 23152CAK+H3152 bearing NSK 22317HK+H2317X bearing NSK 53432XU bearing
NSK NJ424 bearing NSK NUP2312EM bearing NSK 23164CAK+H3164 bearing NSK 22318HK+H2318X bearing NSK 53434XU bearing
NSK N424 bearing NSK NUP2313EM bearing NSK 23168CAK+H3168 bearing NSK 22319HK+H2319X bearing NSK 53436XU bearing
NSK NU1026 bearing NSK NUP2314EM bearing NSK 23172CAK+H3172 bearing NSK 22322HK+H2322X bearing NSK 52316 bearing
NSK N1026 bearing NSK NUP2319EM bearing NSK 23176CAK+H3176 bearing NSK 22320HK+H2320X bearing NSK 52317 bearing
NSK NU226 bearing NSK NUP2304E bearing NSK 23180CAK+H3180 bearing NSK 22324CAK+H2324 bearing NSK 52318 bearing
NSK NJ226 bearing NSK N1005 bearing NSK 23184CAK+H3184 bearing NSK 22326CAK+H2326 bearing NSK 52320 bearing
NSK NUP226 bearing NSK 21304CDK+H304X bearing NSK 22211HK+H311X bearing NSK 22330CAK+H2330 bearing NSK 52322X bearing
NSK N226 bearing NSK 21305CDK+H305X bearing NSK 22212HK+H312X bearing NSK 22332CAK+H2332 bearing NSK 52324X bearing
NSK NF226 bearing NSK 21306CDK+H306X bearing NSK 22213HK+H313X bearing NSK 22334CAK+H2334 bearing NSK 52326X bearing
NSK NU226EM bearing NSK 21307CDK+H307X bearing NSK 22215HK+H315X bearing NSK 22336CAK+H2336 bearing NSK 52328X bearing
NSK NU2226 bearing NSK 21308CDK+H308X bearing NSK 22216HK+H316X bearing NSK 22338CAK+H2338 bearing NSK 52330X bearing
NSK NUP226EM bearing NSK 21310CDK+H310X bearing NSK 22217HK+H317X bearing NSK 22340CAK+H2340 bearing NSK 52334X bearing
NSK N1028 bearing NSK 21311CDK+H311X bearing NSK 22218HK+H318X bearing NSK 22344CAK+H2344 bearing NSK 52332X bearing
NSK NU228 bearing NSK 21309CDK+H309X bearing NSK 22219HK+H319X bearing NSK 22348CAK+H2348 bearing NSK 52336X bearing
NSK NJ228 bearing NSK 21312CDK+H312X bearing NSK 22220HK+H320X bearing NSK 22352CAK+H2352 bearing NSK 52338X bearing
NSK NUP228 bearing NSK 21313CDK+H313X bearing NSK 22222HK+H322X bearing NSK 51100 bearing NSK 52340X bearing
NSK N228 bearing NSK 21315CDK+H315X bearing NSK 22224HK+H3124 bearing NSK 51102 bearing NSK 52405 bearing
NSK NF228 bearing NSK 21317CDK+H317X bearing NSK 22226HK+H3126 bearing NSK 51103 bearing NSK 52406 bearing
NSK NU228EM bearing NSK 21316CDK+H316X bearing NSK 22228CDK+H3128 bearing NSK 51101 bearing NSK 52407 bearing
NSK NJ228EM bearing NSK 21318CDK+H318X bearing NSK 22230CDK+H3130 bearing NSK 51104 bearing NSK 52408 bearing
NSK NUP228EM bearing NSK 21319AK+H319X bearing NSK 22232CDK+H3132 bearing NSK 51105 bearing NSK 52409 bearing
NSK 09067 bearing NSK 21320AK+H320X bearing NSK 22234CDK+H3134 bearing NSK 51107 bearing NSK 52410 bearing
NSK LM72849 bearing NSK 23024CDK+H3024 bearing NSK 22236CDK+H3136 bearing NSK 51106 bearing NSK 52411 bearing
NSK LM72810 bearing NSK 23026CDK+H3026 bearing NSK 22238CAK+H3138 bearing NSK 51108 bearing NSK 52412 bearing
NSK L44640 bearing NSK 23030CDK+H3030 bearing NSK 22240CAK+H3140 bearing NSK 51109 bearing NSK 52413 bearing
NSK L44610 bearing NSK 23028CDK+H3028 bearing NSK 22244CAK+H3144 bearing NSK 51110 bearing NSK 52414 bearing
NSK 1779 bearing NSK 23032CDK+H3032 bearing NSK 22252CAK+H3152 bearing NSK 51111 bearing NSK 52415 bearing
NSK 1729 bearing NSK 23034CDK+H3034 bearing NSK 22248CAK+H3148 bearing NSK 51112 bearing NSK 52416 bearing
NSK JHM33449 bearing NSK 23038CAK+H3038 bearing NSK 22256CAK+H3156 bearing NSK 51113 bearing NSK 52417X bearing
NSK JHM33410 bearing NSK 23036CDK+H3036 bearing NSK 23218CK+H2318X bearing NSK 51114 bearing NSK 52418X bearing
NSK 07098 bearing NSK 23040CAK+H3040 bearing NSK 22260CAK+H3160 bearing NSK 51115 bearing NSK 52420X bearing
NSK 07204 bearing NSK 23044CAK+H3044 bearing NSK 23222CK+H2322X bearing NSK 51116 bearing NSK 52422X bearing
NSK 07205 bearing NSK 23048CAK+H3048 bearing NSK 23224CK+H2324X bearing NSK 51117 bearing NSK 52424X bearing
NSK 32332 bearing NSK 23060CAK+H3060 bearing NSK 23220CK+H2320X bearing NSK 51118 bearing NSK 52426X bearing
NSK 32934 bearing NSK 23056CAK+H3056 bearing NSK 23226CK+H2326X bearing NSK 51120 bearing NSK 52428X bearing
NSK 32034 bearing NSK 23052CAK+H3052 bearing NSK 23228CK+H2328X bearing NSK 51122 bearing NSK 52430X bearing
NSK HR32034XJ bearing NSK 23064CAK+H3064 bearing NSK 23230CK+H2330 bearing NSK 51124 bearing NSK 52432X bearing
NSK 30234 bearing NSK 23068CAK+H3068 bearing NSK 23232CK+H2332 bearing NSK 51128X bearing NSK 52434X bearing
NSK 32234 bearing NSK 23072CAK+H3072 bearing NSK 23234CK+H2334 bearing NSK 51126 bearing NSK 52436X bearing
NSK 30334 bearing NSK 23076CAK+H3076 bearing NSK 23236CK+H2336 bearing NSK 51130X bearing NSK 52218 bearing
NSK 32334 bearing NSK 23080CAK+H3080 bearing NSK 23238CK+H2338 bearing NSK 51136X bearing NSK 52220 bearing
NSK 32936 bearing NSK 23084CAK+H3084 bearing NSK 23240CK+H2340 bearing NSK 51134X bearing NSK 52222 bearing
NSK 32036 bearing NSK 23088CAK+H3088 bearing NSK 23244CK+H2344 bearing NSK 51132X bearing NSK 52224 bearing
NSK HR32036XJ bearing NSK 23092CAK+H3092 bearing NSK 23248CAK+H2348 bearing NSK 51138X bearing NSK 52226X bearing

 

بعدی ...

 

برای هرگونه بلبرینگ (Bearings) از برند NSK با ما در ارتباط باشید. 

«با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست.»