انواع بلبرینگ های FAG

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند به عنوان بخشی از فعالیت های خود، تأمین و عرضه انواع بلبرینگ ها (Bearings) از برندهای مختلف اورجینال نظیر  SKF، FAG، NSK، NACHI... را به مشتریان خود با بهترین قیمت و بهترین شرایط تحویل ارائه می دهد. در ادامه انواع بلبرینگ های FAGجهت سهولت در انتخاب آورده شده است. با ما در تماس باشید.

«با ما آینده در دستان شماست»

 

انواع بلبرینگ FAG (FAG Bearings)

FAG 2219KM bearing FAG 1316K bearing FAG QJ322N2 bearing FAG QJ244N2 bearing FAG QJ212 bearing
FAG 2218K bearing FAG 1315K bearing FAG QJ321N2 bearing FAG QJ240N2 bearing FAG QJ213 bearing
FAG 2216K bearing FAG 1313KTV bearing FAG QJ320N2 bearing FAG QJ234N2 bearing FAG QJ211 bearing
FAG 2217K bearing FAG 1311KTV bearing FAG QJ317N2 bearing FAG QJ228N2 bearing FAG QJ210 bearing
FAG 2215K bearing FAG 21310E.TVPB bearing FAG QJ319N2 bearing FAG QJ232N2 bearing FAG QJ208 bearing
FAG 2213KTV bearing FAG 21307E.TVPB bearing FAG QJ318N2 bearing FAG QJ230N2 bearing FAG QJ209 bearing
FAG 2212KTV bearing FAG 21306E.TVPB bearing FAG QJ316N2 bearing FAG QJ226N2 bearing FAG QJ207 bearing
FAG 2211KTV bearing FAG 21308E.TVPB bearing FAG QJ315N2 bearing FAG QJ224N2 bearing FAG QJ206 bearing
FAG 2210KTV bearing FAG 21305E.TVPB bearing FAG QJ314 bearing FAG QJ221N2 bearing FAG 3315B bearing
FAG 2209KTV bearing FAG 21304E.TVPB bearing FAG QJ312 bearing FAG QJ222N2 bearing FAG 3314B bearing
FAG 2208KTV bearing FAG QJ332N2 bearing FAG QJ313 bearing FAG QJ220N2 bearing FAG 3313B bearing
FAG 2206KTV bearing FAG QJ336N2 bearing FAG QJ311 bearing FAG QJ219N2 bearing FAG 3310B bearing
FAG 2207KTV bearing FAG QJ334N2 bearing FAG QJ310 bearing FAG QJ218N2 bearing FAG 3312B bearing
FAG 2205KTV bearing FAG QJ330N2 bearing FAG QJ308 bearing FAG QJ217 bearing FAG 24044B.MB bearing
FAG 1320KM bearing FAG QJ328N2 bearing FAG QJ309 bearing FAG QJ216 bearing FAG 24034BS.MB bearing
FAG 1318K bearing FAG QJ324N2 bearing FAG QJ305 bearing FAG QJ215 bearing FAG 24036BS.MB bearing
FAG 1317K bearing FAG QJ326N2 bearing FAG QJ306 bearing FAG QJ214 bearing FAG 24032ES.TVPB bearing
FAG 24030ES.TVPB bearing FAG 23048MB bearing FAG 21316EK.TVPB bearing FAG 21315E.TVPB bearing FAG 53210 bearing
FAG 24024ES.TVPB bearing FAG 23044MB bearing FAG 21315EK.TVPB bearing FAG 21311E.TVPB bearing FAG 53211 bearing
FAG 24028ES.TVPB bearing FAG 23040EAS.M bearing FAG 21314EK.TVPB bearing FAG 21312E.TVPB bearing FAG 53212 bearing
FAG 24026ES.TVPB bearing FAG 23038EAS.M bearing FAG 21312EK.TVPB bearing FAG 21313E.TVPB bearing FAG 53213 bearing
FAG 230/500B.MB bearing FAG 23030EAS.M bearing FAG 21313EK.TVPB bearing FAG 21309E.TVPB bearing FAG 53214 bearing
FAG 23096MB bearing FAG 23036EAS.M bearing FAG 21309EK.TVPB bearing FAG 21311EKTVPBH311 bearing FAG 53215 bearing
FAG 23092MB bearing FAG 23028EAS.M bearing FAG 21311EK.TVPB bearing FAG 21312EKTVPBH312 bearing FAG 53217 bearing
FAG 23088MB bearing FAG 23034EAS.M bearing FAG 21310EK.TVPB bearing FAG 53200 bearing FAG 53218 bearing
FAG 23076MB bearing FAG 23032EAS.M bearing FAG 21308EK.TVPB bearing FAG 53201 bearing FAG 53216 bearing
FAG 23084MB bearing FAG 23026EAS.M bearing FAG 21307EK.TVPB bearing FAG 53202 bearing FAG 53220 bearing
FAG 23080MB bearing FAG 23022EAS.M bearing FAG 21317E.TVPB bearing FAG 53203 bearing FAG 53224 bearing
FAG 23072MB bearing FAG 23024EAS.M bearing FAG 21322E.TVPB bearing FAG 53204 bearing FAG 53222 bearing
FAG 23068MB bearing FAG 21322EK.TVPB bearing FAG 21320E.TVPB bearing FAG 53205 bearing FAG 53226 bearing
FAG 23064MB bearing FAG 21320EK.TVPB bearing FAG 21319E.TVPB bearing FAG 53206X bearing FAG 53228 bearing
FAG 23060MB bearing FAG 21319EK.TVPB bearing FAG 21318E.TVPB bearing FAG 53207 bearing FAG 53232 bearing
FAG 23056B.MB bearing FAG 21318EK.TVPB bearing FAG 21316E.TVPB bearing FAG 53208 bearing FAG 53234 bearing
FAG 23052MB bearing FAG 21317EK.TVPB bearing FAG 21314E.TVPB bearing FAG 53209 bearing FAG 53230 bearing
FAG 53305 bearing FAG 53326MP bearing FAG 53420 bearing FAG 29292E.MB bearing FAG 29324E bearing
FAG 53306 bearing FAG 53328MP bearing FAG 53422 bearing FAG 29296E.MB bearing FAG 29326E bearing
FAG 53307 bearing FAG 53405 bearing FAG 53424 bearing FAG 292/500E.MB bearing FAG 29328E bearing
FAG 53308 bearing FAG 53330MP bearing FAG 53426M bearing FAG 292/530E.MB bearing FAG 29330E bearing
FAG 53309 bearing FAG 53406 bearing FAG 29240E.MB bearing FAG 292/560E.MB bearing FAG 29332E bearing
FAG 53310 bearing FAG 53407 bearing FAG 29248E.MB bearing FAG 292/600E.MB bearing FAG 29334E bearing
FAG 53311 bearing FAG 53408 bearing FAG 29252E.MB bearing FAG 292/630E.MB bearing FAG 29336E bearing
FAG 53312 bearing FAG 53409 bearing FAG 29244E.MB bearing FAG 292/670E.MB bearing FAG 29338E bearing
FAG 53313 bearing FAG 53410 bearing FAG 29256E.MB bearing FAG 292/710E.MB bearing FAG 29340E bearing
FAG 53314 bearing FAG 53411 bearing FAG 29260E.MB bearing FAG 292/750E.MB bearing FAG 29344E bearing
FAG 53315 bearing FAG 53412 bearing FAG 29264E.MB bearing FAG 292/800E.MB bearing FAG 29352E bearing
FAG 53316 bearing FAG 53413 bearing FAG 29268E.MB bearing FAG 292/850E.MB bearing FAG 29356E bearing
FAG 53318 bearing FAG 53414 bearing FAG 29272E.MB bearing FAG 292/900E.MB bearing FAG 29348E bearing
FAG 53320 bearing FAG 53415 bearing FAG 29276E.MB bearing FAG 29317E bearing FAG 29360E bearing
FAG 53317 bearing FAG 53416 bearing FAG 29280E.MB bearing FAG 29318E bearing FAG 29364E bearing
FAG 53322MP bearing FAG 53417 bearing FAG 29284E.MB bearing FAG 29320E bearing FAG 29368E.MB bearing
FAG 53324MP bearing FAG 53418 bearing FAG 29288E.MB bearing FAG 29322E bearing FAG 29372E.MB bearing
FAG 29376E.MB bearing FAG 29412E bearing FAG 29440E bearing FAG 294/530E.MB bearing FAG NU315E.TVP2 bearing
FAG 29380E.MB bearing FAG 29413E bearing FAG 29444E bearing FAG 294/600E.MB bearing FAG NU316E.TVP2 bearing
FAG 29384E.MB bearing FAG 29415E bearing FAG 29448E bearing FAG 294/670E.MB bearing FAG NU317E.TVP2 bearing
FAG 29388E.MB bearing FAG 29414E bearing FAG 29452E bearing FAG 294/710E.MB bearing FAG NU318E.TVP2 bearing
FAG 29392E.MB bearing FAG 29416E bearing FAG 29456E bearing FAG 294/630E.MB bearing FAG NU319E.TVP2 bearing
FAG 29396E.MB bearing FAG 29417E bearing FAG 29460E bearing FAG NU303E.TVP2 bearing FAG NU320E.TVP2 bearing
FAG 293/500E.MB bearing FAG 29418E bearing FAG 29464E bearing FAG NU304E.TVP2 bearing FAG NU321 bearing
FAG 293/530E.MB bearing FAG 29420E bearing FAG 29468E bearing FAG NU305E.TVP2 bearing FAG NU324E.TVP2 bearing
FAG 293/560E.MB bearing FAG 29422E bearing FAG 29472E.MB bearing FAG NU306E.TVP2 bearing FAG NU322E.TVP2 bearing
FAG 293/600E.MB bearing FAG 29424E bearing FAG 29476E.MB bearing FAG NU307E.TVP2 bearing FAG NU328E.TVP2 bearing
FAG 293/630E.MB bearing FAG 29428E bearing FAG 29480E.MB bearing FAG NU308E.TVP2 bearing FAG NU326E.TVP2 bearing
FAG 293/670E.MB bearing FAG 29426E bearing FAG 29484E.MB bearing FAG NU309E.TVP2 bearing FAG NU330E.TVP2 bearing
FAG 293/710E.MB bearing FAG 29430E bearing FAG 29488E.MB bearing FAG NU310E.TVP2 bearing FAG NU332E.TVP2 bearing
FAG 293/750E.MB bearing FAG 29432E bearing FAG 29492E.MB bearing FAG NU311E.TVP2 bearing FAG 54312+U312 bearing
FAG 293/800E.MB bearing FAG 29434E bearing FAG 29496E.MB bearing FAG NU312E.TVP2 bearing FAG 52213 bearing
FAG 293/850E.MB bearing FAG 29436E bearing FAG 294/500E.MB bearing FAG NU313E.TVP2 bearing FAG 52313 bearing
FAG 293/900E.MB bearing FAG 29438E bearing FAG 294/560E.MB bearing FAG NU314E.TVP2 bearing FAG 52214 bearing
FAG 52314 bearing FAG 52210 bearing FAG 53205+U205 bearing FAG 6206 bearing FAG 234436M.SP bearing
FAG 54314+U314 bearing FAG 54210+U210 bearing FAG 51305 bearing FAG S6206.W203B bearing FAG 234736M.SP bearing
FAG 52215 bearing FAG 52310 bearing FAG 53305+U305 bearing FAG 81210TVPB bearing FAG 234738M.SP bearing
FAG 54215+U215 bearing FAG 54310+U310 bearing FAG 51405 bearing FAG 81111TVPB bearing FAG 234438M.SP bearing
FAG 52315 bearing FAG 52211 bearing FAG 51106 bearing FAG 81112TVPB bearing FAG 234440M.SP bearing
FAG 54315+U315 bearing FAG 54211+U211 bearing FAG 51206 bearing FAG 81211TVPB bearing FAG 234740M.SP bearing
FAG 54216+U216 bearing FAG 52311 bearing FAG 53206+U206 bearing FAG 81212LPB bearing FAG 234444M.SP bearing
FAG 52316 bearing FAG 54311+U311 bearing FAG 6305 bearing FAG 81113TVPB bearing FAG 234744M.SP bearing
FAG 52216 bearing FAG 52212 bearing FAG 6305.2ZR bearing FAG 81213LPB bearing FAG 234448M.SP bearing
FAG 52217 bearing FAG 54212+U212 bearing FAG 6305.2RSR bearing FAG 81114TVPB bearing FAG 234748M.SP bearing
FAG 54217+U217 bearing FAG 52312 bearing FAG S6305.2RSR.W203B bearing FAG 81214LPB bearing FAG 234452M.SP bearing
FAG B7213E.T.P4S.UL bearing FAG 51104 bearing FAG 62305.2RSR bearing FAG 81115LPB bearing FAG 234752M.SP bearing
FAG B71914C.T.P4S.UL bearing FAG 53203+U203 bearing FAG 16006 bearing FAG 81215LPB bearing FAG B7215C.T.P4S.UL bearing
FAG B71914E.T.P4S.UL bearing FAG 51204 bearing FAG 6405 bearing FAG 81116LPB bearing FAG B7215E.T.P4S.UL bearing
FAG B7014C.T.P4S.UL bearing FAG 53204+U204 bearing FAG 6006 bearing FAG 81216LPB bearing FAG B71916C.T.P4S.UL bearing
FAG B7014E.T.P4S.UL bearing FAG 51105 bearing FAG S6006.W203B bearing FAG 81217LPB bearing FAG B71916E.T.P4S.UL bearing
FAG 54309+U309 bearing FAG 51205 bearing FAG 6006.2ZR bearing FAG 234734M.SP bearing FAG B7016C.T.P4S.UL bearing
FAG B7016E.T.P4S.UL bearing FAG 32230A+T4GD150 bearing FAG 51110 bearing FAG 51113 bearing FAG 6205.2ZR bearing
FAG B7216C.T.P4S.UL bearing FAG 32330A bearing FAG 51210 bearing FAG 51412FP bearing FAG S6205.2RSR.W203B bearing
FAG B71917C.T.P4S.UL bearing FAG 32032X+T4EC160 bearing FAG 53210+U210 bearing FAG 51213 bearing FAG 62205.2RSR bearing
FAG B71917E.T.P4S.UL bearing FAG 32932+T2DC160 bearing FAG 51310 bearing FAG 53213+U213 bearing FAG S6305.W203B bearing
FAG B7017C.T.P4S.UL bearing FAG 30232 bearing FAG 53310+U310 bearing FAG 51313 bearing FAG B7018E.T.P4S.UL bearing
FAG B7017E.T.P4S.UL bearing FAG 32232A+T4GD160 bearing FAG 51410 bearing FAG 6304.2RSR bearing FAG B7018C.T.P4S.UL bearing
FAG B7217E.T.P4S.UL bearing FAG 30332A+T2GB160 bearing FAG 51111 bearing FAG 6404 bearing FAG B7218C.T.P4S.UL bearing
FAG B71918C.T.P4S.UL bearing FAG T4DB170+T4DB170 bearing FAG 51211 bearing FAG 62304.2RSR bearing FAG B7218E.T.P4S.UL bearing
FAG B71918E.T.P4S.UL bearing FAG 32934+T3DC170 bearing FAG 53211+U211 bearing FAG 16005 bearing FAG B71919E.T.P4S.UL bearing
FAG 2306TV bearing FAG 32034X+T4EC170 bearing FAG 51311 bearing FAG 6005 bearing FAG B7019C.T.P4S.UL bearing
FAG 2306.2RS.TV bearing FAG 30234A+T4GB170 bearing FAG 53311+U311 bearing FAG S6005.W203B bearing FAG B71919C.T.P4S.UL bearing
FAG 2306K.TV.C3 bearing FAG 51109 bearing FAG 51411 bearing FAG 6005.2ZR bearing FAG B7019E.T.P4S.UL bearing
FAG 1207TV bearing FAG 51209 bearing FAG 51112 bearing FAG 6005.2RSR bearing FAG B7219C.T.P4S.UL bearing
FAG 1207K.TV.C3 bearing FAG 53209+U209 bearing FAG 51212 bearing FAG S6005.2RSR.W203B bearing FAG B71920C.T.P4S.UL bearing
FAG 30230A+T4GB150 bearing FAG 51309 bearing FAG 53212+U212 bearing FAG 6205 bearing FAG B7219E.T.P4S.UL bearing
FAG 30330A+T2GB150 bearing FAG 53309+U309 bearing FAG 51312 bearing FAG 0S6205.W203B bearing FAG B71920E.T.P4S.UL bearing
FAG 31330X+T7GB150 bearing FAG 51409 bearing FAG 53312+U312 bearing FAG 6205.2RSR bearing FAG B7020C.T.P4S.UL bearing
FAG B7220C.T.P4S.UL bearing FAG 618/750M bearing FAG 7307B.TVP bearing FAG 7216B.TVP bearing FAG NJ240E.M1+HJ240E bearing
FAG B7021C.T.P4S.UL bearing FAG 618/800M bearing FAG 7208B.TVP bearing FAG B71911C.T.P4S.UL bearing FAG NU240E.M1 bearing
FAG B7021E.T.P4S.UL bearing FAG 618/850M bearing FAG 7308B.TVP bearing FAG B7011C.T.P4S.UL bearing FAG NUP240E.M1 bearing
FAG B71921E.T.P4S.UL bearing FAG 7200B.TVP bearing FAG 7209B.TVP bearing FAG B71911E.T.P4S.UL bearing FAG NU2240E.M1 bearing
FAG B7221C.T.P4S.UL bearing FAG 7201B.TVP bearing FAG 7309B.TVP bearing FAG B7211C.T.P4S.UL bearing FAG NJ340E.M1+HJ340E bearing
FAG B7221E.T.P4S.UL bearing FAG 7301B.TVP bearing FAG 7210B.TVP bearing FAG B7211E.T.P4S.UL bearing FAG NJ2240E.M1+HJ2240E bearing
FAG B71922C.T.P4S.UL bearing FAG 7202B.TVP bearing FAG 7310B.TVP bearing FAG B71912C.T.P4S.UL bearing FAG NU340E.M1 bearing
FAG B71922E.T.P4S.UL bearing FAG 7302B.TVP bearing FAG 7211B.TVP bearing FAG B71912E.T.P4S.UL bearing FAG NJ2340EX.M1+HJ2340EX bearing
FAG B7022C.T.P4S.UL bearing FAG 7203B.TVP bearing FAG 7311B.TVP bearing FAG B7012C.T.P4S.UL bearing FAG NU2340EX.M1 bearing
FAG B7222C.T.P4S.UL bearing FAG 7303B.TVP bearing FAG 7212B.TVP bearing FAG B7012E.T.P4S.UL bearing FAG NU1044M1 bearing
FAG 618/500M bearing FAG 7204B.TVP bearing FAG 7213B.TVP bearing FAG B7212C.T.P4S.UL bearing FAG NJ244E.M1+HJ244E bearing
FAG 618/530M bearing FAG 7304B.TVP bearing FAG 7313B.TVP bearing FAG B7212E.T.P4S.UL bearing FAG NU2244EX.M1 bearing
FAG 618/560M bearing FAG 7205B.TVP bearing FAG 7312B.TVP bearing FAG B71913C.T.P4S.UL bearing FAG NUP244E.M1 bearing
FAG 618/600M bearing FAG 7305B.TVP bearing FAG 7214B.TVP bearing FAG B71913E.T.P4S.UL bearing FAG NU244E.M1 bearing
FAG 618/630M bearing FAG 7206B.TVP bearing FAG 7314B.TVP bearing FAG HCS7014E.T.P4S.UL bearing FAG NUP2244EX.M1 bearing
FAG 618/670M bearing FAG 7306B.TVP bearing FAG 7215B.TVP bearing FAG HCS71915C.T.P4S.UL bearing FAG 22209EK+AH309 bearing
FAG 618/710M bearing FAG 7207B.TVP bearing FAG 7315B.TVP bearing FAG HCS71915E.T.P4S.UL bearing

FAG 21309EK.TVPB+AH309 bearing

 

بعدی ...

 

برای هرگونه بلبرینگ (Bearings) از برند FAG با ما در ارتباط باشید. 

«با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست.»