واشر و پلیت ViEX

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های ViEX:

واشر و پلیت ViEX سری V ، سری VX و سری VXN
V60 V85 V100 V110 V130 V170 VX2 VX4 VX8 VX13
V-60 V-85 V-100 V-110 V-130 V-170 VX-2 VX-4 VX-8 VX-13
                   
VX20 VX28 VX45 VXN01 VXN03 VXN09 VXN12 VXN16 VXN20 VXN23
VX-20 VX-28 VX-45 VXN-01 VXN-03 VXN-09 VXN-12 VXN-16 VXN-20 VXN-23
                   
VXN25 VXN26 VXN36 VXN46 VXN55 VXN59 VXN84 VXN93 VXN108 VXN109
VXN-25 VXN-26 VXN-36 VXN-46 VXN-55 VXN-59 VXN-84 VXN-93 VXN-108 VXN-109
                   
VXN115 VXN140 VXN145 VXN175 VXN185          
VXN-115 VXN-140 VXN-145 VXN-175 VXN-185