واشر و پلیت Vicarb

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Vicarb:

واشر و پلیت Vicarb سری V
Clip-on, Glue, Ball
V4 V7 V8 VU8 VU12 V13 V20 V28 V45 V55 V60
V-4 V-7 V-8 VU-8 VU-12 V-13 V-20 V-28 V-45 V-55 V-60
V85 V100 V110 RT V120 V130 V170 V180 V260      
V-85 V-100 V-110 RT V-120 V-130 V-170 V-180 V-260      
واشر و پلیت Vicarb سری V مدل Double-wall      
V4-DW V13-DW V20-DW V45-DW V60-DW            
V-4 DW V-13 DW V-20 DW V-45 DW V-60 DW