واشر و پلیت Thermowave

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Thermowave:

واشر و پلیت Thermowave سری TL
TL90 TL150 TL200 TL250 TL400 TL500 TL650 TL850 TL1100 TL1500
      TL250A     TL650A      
      TL250B     TL650B