تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco steam Traps)

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند در جهت تأمین تجهیزات خط تولید از برند اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco) با بهترین قیمت، بهترین شرایط پرداخت و بهترین شرایط تحویل در خدمت مشتریان خود در صنایع غذایی، لبنی، نوشیدنی، آرایشی و دارویی، نفت و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و فولاد خواهد بود.

«با ما آینده در دستان شماست.»

 

تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco steam Traps)

همانطور که می دانیم حذف میعانات و هوا از سیستم فرایند ضروری است؛ بازگشت میعانات به دیگ بخار باعث می شود استفاده حداکثری از انرژی داشت؛ اسپیراکس سارکو تله های بخار مناسب نیاز مشتری را ارائه می دهد:

 

تله های بخار متعادل کننده فشاراسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Balanced Pressure Steam Traps)

 تله های بخار ترموستاتیک متعادل کننده فشار اسپیراکس سارکو با فشارهای مختلف بخار تنظیم می شوند. این تله های بخار متعادل کننده فشار اسپیراکس سارکو ویژگی هواگیری خوبی هم در زمان راه اندازی و هم در زمان کار دارند. در مقایسه با اندازه شان، ظرفیت تخلیه بزرگی  دارند و بدلیل نوع طراحی شان طول عمر بالایی دارند.

 

BPC32 and BPC32Y Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps (TI-P005-01)

BPC32F and BPC32YF Carbon Steel Int

egrally Flanged Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps (TI-P005-10)

BPM21L Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap (TI-P124-08)

BPS32 and BPS32Y Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps (TI-P005-03)

BPT13 Brass Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap (TI-P122-01)

BPT13T and BPT13TGX Thermostatic Steam Traps (TI-P126-03)

BPW32 Balanced Pressure Wafer Steam Trap (TI-P126-06)

BT6-B Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap (TI-P180-30)

BTM7 Stainless Steel Thermostatic Clean Steam Trap (TI-P180-11)

BTS7 Stainless Steel Clean Steam Trap (TI-P180-03)

BTS7.1 Stainless Steel Clean Steam Trap (TI-P180-40)

IBPC32 Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor (TI-P005-06)

MST21 Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap (TI-IBR16-10-IN)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار متعادل کننده فشاراسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Balanced Pressure Steam Traps)  به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار شناور توپی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Ball Float Steam Traps)

تله های بخار شناور توپی اسپیراکس سارکو بسیار متنوع هستند. این تله های بخار در میعانات سبک و سنگین به طور کارامد کار می کنند. تله های بخار شناور توپی اسپیراکس سارکو در اندازه جمع و جورند اما ظرفیت تخلیه آنها بالا و مداوم است.

تله های بخار شناور توپی اسپیراکس سارکو بهترین گزینه برای بخش تخلیه با کنترل دمای خودکار هستند. شیر هوای داخلی استاندارد است و آزاد سازی قفل بخار به صورت یک گزینه ارائه می شود.

 

Capacity chart for FTC32 (DN15 and DN20) (TI-P602-02)

Capacity Charts for FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps (TI-S02-28)

Capacity Charts for FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps (TI-S02-36)

Capacity Charts for the FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps at Low Differential Pressure (TI-S02-46)

FT12 Cast Iron Float/Orifice Trap for High Capacity (TI-P084-01)

FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1" HC, 1¼", 1½" and 2") (TI-IBR16-07)

FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") (TI-S02-27)

FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) (TI-IBR16-06)

FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) (TI-S02-26)

FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) (TI-IBR16-05)

FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) (TI-S02-03)

FT43 Cast Iron Ball Float Steam Trap DN25 to DN50 (TI-S02-21)

FT43 Cast Iron Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 (TI-S02-22)

FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) (TI-IBR17-53IN)

FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) (TI-S02-14)

FT44 Cast Carbon Steel Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 (TI-S02-23)

FT46 Stainless Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) (TI-P143-01)

FT47 SG Iron Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) (TI-P142-01)

FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections (TI-P603-07)

FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) (TI-P603-08)

FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections (TI-P603-01)

FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) (TI-P603-04)

FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections (TI-P603-02)

FTC32 Carbon Steel Ball Float Steam Trap (DN15 and DN20) (TI-P602-01)

FTC62 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 - DN25) (TI-P179-13)

FTC80 Cast Steel 1½" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body (TI-IBR16-33IN

FTC80 Cast Steel 11/2" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body (TI-P179-02)

FTC80 Cast Steel DN40 and DN50 Ball Float Steam Trap with EN Body (TI-P179-03)

FTGS14 Ball Float Steam Trap (Flanged) (TI-P145-18)

FTGS14 Ball Float Steam Trap (Screwed) (TI-P145-11)

FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) (TI-P145-19)

FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap (TI-P145-01)

FTS23 Stainless Steel Body and Cover FTC23 Carbon Steel Body with Stainless Steel Cover Ball Float Steam Traps (TI-P605-01)

FTS62 Stainless Steel Ball Float Steam Traps (DN15 - DN25) (TI-P179-14)

IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec and Flanged Connections - (Spares) (TI-P615-08)

IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections (TI-P615-07)

IFT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections (TI-P615-03)

IFTGS14 Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor (TI-P615-11)

UFT32 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Trap (TI-P146-05)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار شناور توپی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Ball Float Steam Traps)  به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار بای متالیک اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Bimetallic Steam Traps)

تله های بخار بای متالیک اسپیراکس سارکو که از گرمای محسوس اسفاده می کنند، باعث حفظ انرژی شوند. تله های بخار بای متالیک اسپیراکس سارکو در میان همه تله های بخار ترموستاتیک، مقاوم تر هستند. این تله های بخار بای متالیک اسپیراکس سارکو در برابر ضربه آب و میعانات خورنده مقاوم هستند.

 

HP45 Bimetallic Steam Trap (TI-P623-02)

SM45 Bimetallic Steam Trap (TI-P025-01)

SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps (TI-P076-10)

SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps (TI-P076-17)

SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps (TI-P624-02)

USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors (TI-P625-04)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار بای متالیک اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Bimetallic Steam Traps)  به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار تخلیه با دمای ثابت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Fixed Temperature Discharging Steam Traps)

تله های بخار تخلیه با دمای ثابت اسپیراکس سارکو از یک دستگاه انبساط مایعات استفاده می کند تا میعانات را در دمای از پیش تعیین شده تخلیه کند. تله های بخار تخلیه با دمای ثابت اسپیراکس سارکو را می توان به راحتی در محل و با هر دما در محدوده عملکرد آن، تنظیم کرد.

 

Bydrain Frost Protection Liquid Expansion Trap (TI-P670-02)

No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap (TI-P018-01)

 

 برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار تخلیه با دمای ثابت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Fixed Temperature Discharging Steam Traps)  به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار سطل معکوس اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Inverted Bucket Steam Traps)

تله های بخار سطل معکوس اسپیراکس سارکو قوی ترین تله های بخار از نوع مکانیکی هستند. تله های بخار سطل معکوس اسپیراکس سارکو در برابر ضربه آب مقاومند. با استفاده از یک چک ولو که در ورودی نصب شده باشد، می توان از آنها با بخار بیش از حد گرم، استفاده کرد.

تله های بخار اسپیراکس سارکو با داشتن انتخاب گسترده ای از دهانه های شیر می توانند مطابق هر فشار یا باری کار کنند.

 

200 Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps (TI-S03-03)

Capacity Chart for S and SF Inverted Bucket Steam Traps (TI-P077-03)

Capacity Charts for HM Series and 200 Series Inverted Bucket Steam Traps (TI-S03-04)

Capacity Charts for HM34 Inverted Bucket Steam Traps (TI-P072-02)

HM Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps (TI-S03-02)

HM34 Series Carbon Steel Inverted Bucket Steam Traps (TI-P072-01)

IBV Series C Carbon Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap (TI-P067-10)

IBV Series C-LF2 Carbon Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap (TI-P067-13)

IBV Series Z Alloy Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap (TI-P067-15)

S and SF Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps (TI-P077-01)

SCA Series Steel Inverted Bucket Steam Traps (TI-P077-05)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار سطل معکوس اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Inverted Bucket Steam Traps) به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار سیل شده اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Sealed Steam Traps)

از تله های بخار کوچک به عنوان موارد قابل تعویض استفاده کردن، منطقی تر خواهد بود. با این کار از هزینه ها و مشکلات تهیه قطعات یدکی جلوگیری می شود. برنامه ریزی برای تعمیر و نگهداری به حداقل می رسد. با استفاده از تله های بخار سیل شده اسپیراکس سارکو ریسک نشتی از بین می رود. در انرژی صرفه جویی می شود و نیازی و تعمیر و نگهداری ندارند.

 

SIB30 and SIB30H Stainless Steel Sealed Inverted Bucket Steam Traps (TI-P110-01)

SIB45 Stainless Steel Sealed Inverted Bucket Steam Trap (TI-P110-02)

T3 Bimetallic Steam Trap (TI-P625-01)

TSS21 Stainless Steel Sealed Thermostatic Steam Tracer Trap (TI-P125-02)

USM32 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors (TI-P625-11)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به تله های بخار سیل شده اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Sealed Steam Traps) به این   لینک   مراجعه کنید.

 

مدیریت کردن تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Steam Trap Management)

یک تله بخار سالم باعث می شود که میعانات به طور موثر از سیستم بخار خارج شوند. این بدان معنی است که می توان بازده فرایند را بهینه کرد، از تجهیزات محافظت کرد و از میعانات دوباره استفاده کرد.

 

R1C Steam Trap Failure Monitor (TI-P087-32)

Spiratec R1 and R12 Remote Test Point (TI-P087-02)

Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor (TI-P087-20)

Spiratec ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers and sensors (TI-P086-17)

Spiratec Type 30 and Type 40 Trap Failure Indicators (TI-P087-04)

STAPS ISA100 Wireless Steam Trap Monitoring System (TI-P014-22)

STAPS Wireless Receiver / Repeater Ex version for use with a STAPS Steam Trap Monitoring System (TI-P014-06)

STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System (TI-P014-02)

STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System for ATEX and IECEx applications (TI-P014-04)

UP100 Ultrasonic Trap Tester (TI-P087-350

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به مدیریت تله های بخار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Steam Trap Management) به این   لینک   مراجعه کنید.

 

اتصالات چرخشی برای تله های بخار اسپیراکس (Spirax Sarco Swivel Connectors and Traps)

تله های بخار سنتی نیاز به اتصالات زیادی بین تله و شیرهای ایزوله دارند، قسمت هایی که پتانسیل زیادی برای نشتی دارند. طیف وسیع اتصالات چرخشی اسپیراکس سارکو باعث می شوند زمان نصب کاهش یابد، هزینه ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهند و نشتی سیستم را از بین می برند.

 

PC10HP Pipeline Connector (TI-IBR16-01)

PC10HP Pipeline Connector (TI-P128-10)

PC20 Pipeline Connector with Integral Strainer (TI-P128-15)

PC3001 and PC3000 Pipeline Connectors (TI-IBR17-67IN)

PC3001, PC3000 and PC30 Pipeline Connectors (TI-IBR128-34)

PC3001, PC3000 and PC30 Pipeline Connectors (TI-P128-34)

PC3001C and PC3000C Pipeline Connectors For the Oil & Gas Industry (TI-IBR17-69IN)

PC3001C, PC3000C and PC30C Pipeline Connectors For the Oil & Gas Industry (TI-IBR128-41)

PC4001, PC4000 and PC40 Pipeline Connectors (TI-IBR128-43)

PC4001, PC4000 and PC40 Pipeline Connectors (TI-P128-33)

PC4001C and PC4000C Pipeline Connectors For the Oil & Gas Industry (TI-IBR17-70IN)

PC4001C, PC4000C and PC40C Pipeline Connectors For the Oil & Gas Industry (TI-IBR128-42)

Piping Installation Diagrams for Compact Steam Trapping Stations (TI-F01-37)

STS17.2 Stainless Steel Compact Pipeline Connector Steam Trapping Station (TI-P128-22)

UBP32 Sealed Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap for use with Pipeline Connectors (TI-P127-01)

UTD30L, UTD30LA, UTD30H, UTD30HA Thermodynamic Steam Traps with Swivel Connector (TI-P154-01)

UTDS46M Stainless Steel Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors (TI-P187-03)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه به اتصالات برای تله های بخار اسپیراکس (Spirax Sarco Swivel Connectors and Traps) به این   لینک   مراجعه کنید.

 

تله های بخار ترمودینامیک اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Thermodynamic Steam Traps)

تله های بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو، مطمئن، ساده و عملکرد بالایی دارند. تله های بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو تنها با یک قسمت متحرک، یک دیسک سخت استنلس استیل، یک تخلیه انفجاری با شات آف تمیز و محکم، ارائه می دهند.

تله بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو در برابر گرمای زیاد، ضربه آب، میعانات خورنده، انجماد و لرزش بسیار مقاومت خوبی دارد. تله بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو اولین گزینه برای حذف میعانات گازی از سیستم های توزیع بخار است.

 

BTD52L Thermodynamic Steam Trap (TI-P181-01)

ITD32 Thermodynamic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor (TI-P614-01)

IUTD30L and IUTD30H Thermodynamic Steam Traps with Integral Spiratec Sensors (TI-P614-03)

TD10 Thermodynamic Steam Trap (TI-P156-01)

TD120M High Pressure Thermodynamic Steam Trap with Replaceable Seat (TI-IBR17-48IN)

TD120M High Pressure Thermodynamic Steam Trap with Replaceable Seat (TI-P150-11)

TD259 and TD259A Thermodynamic Steam Traps (TI-P068-06)

TD32F Flanged Thermodynamic Steam Trap (TI-P068-17)

TD3-3 Thermodynamic Steam Traps (TI-P068-04)

TD42 Thermodynamic Steam Trap (TI-P068-22)

TD42A Thermodynamic Steam Trap (TI-P151-04)

TD42L and TD42H Thermodynamic Steam Traps (TI-IBR15-19IN)

TD42L and TD42H Thermodynamic Steam Traps (TI-S01-03)

TD42LC and TD42 Thermodynamic Steam Traps (TI-IBR15-18IN)

TD42S2 Thermodynamic Steam Trap (TI-P068-07)

TD42S2 Thermodynamic Steam Traps (TI-IBR16-31IN)

TD42S3 Thermodynamic Steam Trap for Low Ambient Temperature Service (TI-P068-23)

TD52M, TD52MLC, TD52MA and TD52MLCA Thermodynamic Steam Traps (TI-P068-18)

TD62LM & TD62M Thermodynamic Steam Traps with replaceable seats ASTM Body (Flanged connections) (TI-P068-20)

TD62LM and TD62M Thermodynamic Steam Traps with replaceable seats (Screwed/Socket Weld) (TI-IBR17-60IN)

TD62LM and TD62M Thermodynamic Steam Traps with replaceable seats ASTM Body (Flanged connections) (TI-IBR17-62IN)

TD62LM and TD62M Thermodynamic Steam Traps with Replaceable Seats EN Body (Flanged connections) (TI-P068-19)

TDC46M Carbon Steel Thermodynamic Steam Trap with Maintainable Seat (TI-P187-04)

TDS46M Stainless Steel Thermodynamic Steam Trap with Maintainable Seat (TI-P187-02)

UTD30L, UTD30LA, UTD30H and UTD30HA Thermodynamic Steam Traps with Swivel Connector (TI-IBR-15-24IN)

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا کاتالوگ های مربوطه تله های بخار ترمودینامیک اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Thermodynamic Steam Traps) به این   لینک   مراجعه کنید.

 

برای تأمین و استعلام قیمت از محصولات شرکت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco ) با ما در    ارتباط   باشید.

 

« با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست. »