شیرهای جداکننده اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Isolation Valves)

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند در جهت تأمین تجهیزات خط تولید از برند اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco) با بهترین قیمت، بهترین شرایط پرداخت و بهترین شرایط تحویل در خدمت مشتریان خود در صنایع غذایی، لبنی، نوشیدنی، آرایشی و دارویی، نفت و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و فولاد خواهد بود.

«با ما آینده در دستان شماست.»

 

شیرهای جداکننده اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Isolation Valves)

همانطور که می دانید شیرهای جداکننده برای دایورت جریان در خطوط لوله و قطع جریان بسیار ضروری هستند.

 

شیرهای توپی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Ball Valves)

شیرهای توپی اسپیراکس سارکو شیرهایی دقیق و قابل اعتمادند و هزینه تعمیر و نگهداری کمی دارند. طیف گسترده ای از اندازه، متریال و طراحی بدنه را دارا هستند اندازه جمع و جور دارند و بنابراین برای هر برنامه ای می توان از شیرهای توپی اسپیراکس سارکو استفاده کرد.

قطع و وصل جریان در شیرهای توپی اسپیراکس سارکو با حرکت 90 درجه است بنابراین کارکردشان آسان و نگهداریشان ساده است. مدل های ISO شیرهای توپی اسپیراکس برای کارکرد خودکار قابل ارائه هستند. چون حرکت گشتاور بال ولوهای اسپیراکس سارکو کم است برای اتوماسیون به اکچویترهای کوچک نیاز دارند.

جریان نامحدود در شیرهای توپی اسپیراکس سارکو سبب افت فشار کم و ظرفیت بالا می شود. بدنه های مقاوم شیرهای توپی اسپیراکس سارکو در برابر خوردگی عمر طولانی محصول را تضمین می کنند.

 

BVA300 Series Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves (TI-P372-23)

LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 (Explosion Proof) Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators (TI-P372-26)

M10F Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" (TI-P133-07)

M10F ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" (TI-P133-11)

M10Hi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-70)

M10HP Ball Valve DN1/4" to DN2" (TI-P133-45)

M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2 (TI-P133-71)

M10HTi ISO Tobacco Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-67)

M10P Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" (TI-P133-51)

M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-69)

M10S Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" (TI-P133-06)

M10Si ISO Automation Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-59)

M10Si ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-58)

M10Ti ISO Ball Valve DN╝" to DN2 (TI-P133-68)

M10V Ball Valve DN¼" to 2½" (TI-P133-08)

M10Vi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ (TI-P133-60)

M140Fa Ball Valve DN¼" to DN2½" (TI-P133-98)

M15 ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" (TI-P133-34)

M20S and M20H Ball Valves DN25 to DN150 ANSI Class 150, ANSI Class 300 and PN40 (TI-P133-02)

M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150 (TI-P133-81)

M21Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 (TI-P133-85)

M21HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 (TI-P133-86)

M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150 (TI-P133-77)

M21SiJ ISO and M21ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 Flanged PN40 (TI-P133-99)

M21Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN15 to DN150 Flanged PN40 (TI-P133-94)

M31S ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) (TI-P133-28)

M31V ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) (TI-P133-31)

M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 (TI-P133-64)

M33H ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-93)

M33HT ISO Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-91)

M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 Flanged ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-63)

M33T ISO Full Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-92)

M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ASME (ANSI) 150 and 300 (TI-P133-62)

M40 ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ANSI 150 and ANSI 300 (TI-P133-09)

M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 (TI-P133-43)

M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 (TI-P133-82)

M40Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-87)

M40HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-88)

M40S ISO Automation Ball Valve DN25 to DN150 (TI-P133-40)

M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN200 ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-78)

M40SiJ ISO and M40ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 ASME 150 (TI-P133-100)

M40Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-95)

M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 (TI-P133-48)

M45 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet (TI-P133-47)

M45i Reduced bore ball valve DN25 yo DN150 flanged ASME 150 and ASME 300 (TI-P133-102)

M70i ISO Forged Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications (TI-P182-05)

M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications (TI-P182-06)

Venting and Non-venting Ball Valve (TI-P560-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به شیرهای توپی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Ball Valves) به این   لینک   بروید.

 

استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو با سیل های دنباله دار (Spirax Sarco Bellows Sealed Stop Valves)

استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو با سیل های دنباله دار راه حل نهایی برای استاپ ولوهای On/Off هستند. از لحاظ زیست محیطی شیرهایی سازگار با محیط هستند.

طراحی سیل های دنباله دار در استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو به سیستم این اطمینان را می دهد که نشتی از پایه ولو وجود نداشته باشد. این استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو با قوانین سختگیرانه مربوط به آلایندگی در سراسر جهان سازگارند و برای ایمنی کارخانه ولوهای اسپیراکس سارکو بسیار حیاتی هستند.

با استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و این استاپ ولوها صفر درصد خروج مایعات از سیستم را تضمین می کنند.

 

A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valve

BSA3BD Bellows Sealed Stop Valves

BSA3HP Bellows Sealed Stop Valve

BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves

DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به استاپ ولوهای اسپیراکس سارکو با سیل های دنباله دار (Spirax Sarco Bellows Sealed Stop Valves) به این   لینک   بروید.

 

استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco HV3 Stop Valves)

استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو شیرهایی دقیق و قابل اعتمادند و هزینه تعمیر و نگهداری کمی دارند. طیف گسترده ای از اندازه، متریال و طراحی بدنه را دارا هستند اندازه جمع و جور دارند و بنابراین برای هر برنامه ای می توان از استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو استفاده کرد.

قطع و وصل جریان در استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو با حرکت 90 درجه است بنابراین کارکردشان آسان و نکهداریشان ساده است. مدل های ISO استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو برای کارکرد خودکار قابل ارائه هستند. چون حرکت گشتاور استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو کم است برای اتوماسیون به اکچویترهای کوچک نیاز دارند.

جریان نامحدود در استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو سبب افت فشار کم و ظرفیت بالا می شود. بدنه های مقاوم استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو در برابر خوردگی عمر طولانی محصول را تضمین می کنند.

 

HV3 Stop Valve (TI-P060-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به استاپ ولو های HV3 اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco HV3 Stop Valves) به این   لینک  بروید.

 

شیرهای پیستونی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Piston Valves)

شیرهای پیستونی اسپیراکس سارکو با پیستون استیل کربن جوشی از نوع پیچ و مهره ای یا سوکتی، هستند که در فرایندهای بخار، میعانات و مایع استفاده می شوند. شیرهای پیستونی اسپیراکس سارکو شیرهایی کارآمد و دقیق هستند که نگهداریشان بسیار ساده است.

 

LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 (Explosion Proof) Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators (TI-P372-26)

M10V Ball Valve DN¼" to 2½" (TI-P133-08)

M15 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet (TI-P133-46)

M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 (TI-P133-82)

PV4 and PV6 Piston Valves (TI-IBR-P174-02)

PV4 and PV6 Piston Valves (TI-P118-06)

PVM Piston Valves (TI-IBR174-02)

RP31, RP32 and RP33 Piston Valves (TI-P118-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به شیرهای پیستونی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Piston Valves) به این   لینک   بروید.

 

برای تأمین و استعلام قیمت از محصولات شرکت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco ) با ما در    ارتباط   باشید.

 

« با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست. »