تجهیزات کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Contro Systems)

هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند در جهت تأمین تجهیزات خط تولید از برند اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco) با بهترین قیمت، بهترین شرایط پرداخت و بهترین شرایط تحویل در خدمت مشتریان خود در صنایع غذایی، لبنی، نوشیدنی، آرایشی و دارویی، نفت و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و فولاد خواهد بود.

«با ما آینده در دستان شماست.»

 

تجهیزات کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Contro Systems)

 

شیرهای کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Control Valves)

کنترل ولوهای اسپیراکس سارکو طیف وسیعی از شیرهای کنترلی را برای کاربردهای مختلف در بر می گیرد. کنترل ولوهای اسپیراکس سارکو شامل شیرهای کنترل دمای خودکار، شیرهای کنترل فشار خودکار، شیرهای کنترلی با اکچویتر پیستونی، شیرهای توپی و شیرهای کروی اسپیراکس سارکو هستند.

 

Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves (TI-S24-59)

'C' Series Valve Options (TI-F12-23)

'C' Series Valve Spares (TI-F12-22)

CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves (TI-F12-21)

CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve (TI-F12-24)

CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves (TI-F12-34)

CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves (TI-F12-33)

CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves (TI-F12-20)

CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve (TI-F12-25)

DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves (TI-P373-04)

PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves (TI-P373-14)

PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves (TI-P373-13)

PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valve (TI-P373-17)

QLM and QLD Series Three-port Control Valves (TI-P359-14)

Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" (TI-S24-70)

Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" (TI-S24-60)

STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") (TI-P183-02)

Temperature Control Ancillaries (TI-P033-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به شیرهای کنترلی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Control Valves) به این   لینک   بروید.

 

کاهش دهنده حرارت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Desuperhearter)

کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو راه حلی کار آمد برای انتقال انرژی گرمایی در طیف وسیعی از برنامه ها ارائه می دهد. کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو برای کنترل و کاهش دمای بخار بیش از حد به کار می روند.

اسپیراکس سارکو کاهش دهنده های حرارت مناسب طیف گسترده ای از صنایع ازجمله صنایع ترکیبی گرما و برق، نفت و پتروشیمی، و صنایع دارویی را ارائه می دهد. دامنه کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو از 3:1  تا 50:1 را فراهم می کند. کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو در انواع اسپری، ونشر، اتمی شده بخار، انواع مختلف احتیاجات اتمی سازی را پوشش می دهد.

با کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو می توان بهره وری فرایند را افزایش داد و گرمای اضافه و باقی مانده را مجدد بازیابی و بازیافت کرد. این کاهش دهنده های حرارت اسپیراکس سارکو بدون قطعه متحرک هستند بنابراین به تعمیر و نگهداری نیازی ندارند.

 

Desuperheater Online Program Sizing Guidance (TI-P475-06)

Direct Contact Desuperheaters (TI-P475-01)

VAD Variable Area Desuperheaters (TI-P451-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به کاهش دهنده حرارت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Desuperhearter) به این   لینک   بروید.

 

اکچویترهای الکتریکی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Electrical Actuators)

اکچویترهای الکتریکی اسپیراکس سارکو این اجازه را می دهد که شیر از راه دور توسط یک سیگنال الکتریکی کار کند. اسپیراکس سارکو اکچویترهای الکتریکی مختلف متناسب با هر نیازی ارائه می دهد.

 

Accessories for the AEL5 Series of Electric Linear Actuators (TI-P358-28)

AEL5 Series Electric Linear Actuators for DN15 to DN100 Control Valves (TI-P358-25)

AEL56 and AEL66 Series Electric Actuators for DN125 to DN300 Control Valves (TI-P358-30)

AEL6 Series Smart Electric Linear Actuators for DN15 to DN100 Control Valves (TI-P358-23)

EL3500 Series Electric Actuators (TI-P321-13)

EL5060 and EL5061 Series Electric Actuators (Spring Reserve) (TI-P321-01)

EL5060 and EL5061 Series Electric Actuators (Spring Reserve) (TI-P321-02)

EL7200 Series Electric Actuators (TI-P358-14)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به اکچویترهای الکتریکی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Electrical Actuators) به این   لینک   بروید.

 

اکچویترهای پنوماتیکی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Pneumatic Actuators)

اکچویترهای پنوماتیکی اسپیراکس سارکو که با توجه به میزان فشار هوای وارد شده به دیافراگم حرکت می کنند، انواع مختلفی دارند که برای هر نیازی متناسبند.

 

PN1000 and PN2000 Actuator Spares (TI-P357-20)

PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 1" to 4" 'C' Series Valves (TI-P357-22)

PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 5" to 8" 'C' Series Valves (TI-P357-25)

PN1000 and PN2000 Series Pneumatic Actuators for C Series Control Valves (TI-P357-23)

PN2000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for 'C' Series Valves) (TI-P357-21)

PN3000 and PN4000 Pneumatic Actuators for LE Valve Spares (TI-P357-14)

PN5000 and PN6000 Series Pneumatic Actuator Spares (TI-P357-01)

PN600 Series Pneumatic Controllers (TI-P320-47)

PN9000 Series Pneumatic Actuators for use with SPIRA-TROL Control Valves (TI-P357-30)

PN9400 Series Pneumatic Actuators for Spira-trol K and L Series DN125-DN300, C Series and QL Series (TI-P357-31)

TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-trol Series Control Valves (TI-P327-08)

TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-Trol Series Control Valves (TI-P327-01)

TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN15 to DN100 Spira-trolTM Series Control Valves (TI-P327-06)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به اکچویترهای پنوماتیکی اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Pneumatic Actuators) به این   لینک   بروید.

 

پوزیشنرها، کنترلرها و سنسورهای اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Positioners, Controller and Sensors)

پوزیشنرهای اسپیراکس سارکو بر روی ولوهای کنترلی اسپیراکس سارکو نصب می شوند و عملکرد ولو را بهینه تر می کنند.

کنترلرهای اسپیراکس سارکو، تجهیزات یا برنامه درون یک سیستم کنترل هستند که در زمانی که در مقادیر ولو تغییری بوجود آید، واکنش می دهند و با یک عمل کنترل کننده، آن ولو را تحت تأثیر قرار می دهند.

سنسورهای اسپیراکس سارکو، تجهیزاتی هستند که مستقیماً به مقادیر شرایط کنترل شده پاسخ می دهند.

 

EP5 Electropneumatic Positioner and ISP5 Intrinsically Safe Electropneumatic Positioner (TI-P343-08)

EP500 Advanced ATEX Electropneumatic Positioner (TI-P343-45)

EP500 Standard Electropneumatic Positioner (TI-P343-43)

IPC4A and IPC4A-Ex Converters (TI-P343-07)

PP5 Pneumatic/Pneumatic Positioner (TI-P370-14)

RB11 and RB31 Switchboxes (TI-P370-02)

SP1 Positioner (TI-P343-10)

SP300 Electropneumatic Smart (Fieldbus Positioner) (TI-P370-19)

SP400 Electropneumatic Smart Positioner (TI-P343-36)

P500 Electropneumatic Smart Positioner (TI-P343-34)

SX80 Process Controller (TI-P323-28)

SX90 Process Controller (TI-P323-30)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به پوزیشنرها، کنترلرها و سنسورهای اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Positioners, Controller and Sensors) به این   لینک   بروید.

 

شیرهای فشار شکن اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Pressure Reducing and Surplussing Valves)

تجهیزات بخاری که به خوبی طراحی شده باشند، بخار خشک و تمیزی با فشار بالا تولید می کنند، در واقع بهترین بخار با بهترین کیفیت با حداقل هزینه. اما بخار کم فشار نیز در مواقعی نیاز است؛ اسپیراکس سارکو با تجهیزات کنترلی موثر خود، شیرهای کنترلی اتومات اسپیراکس سارکو، با دقت، مطمئن و هزینه مناسب موقعیت مصرف کننده، تجهیزات خود را ارائه می دهد.

شیرهای خودکار اسپیراکس سارکو بدون نیاز به انرژی خارجی کار می کنند، شیرهای اسپیراکس سارکو شیرهای اکچویتر دار و پنوماتیک هستند.

 

BRV2, BRV2S5 and SRV2 Pressure Reducing Valve Capacities (TI-P045-13)

BRV2S and BRV2B SG Iron Pressure Reducing Valves (TI-P045-14)

BRV2S SG Iron Pressure Reducing Valves (TI-IBR16-12)

BRV2S5 and BRV2B5 Gunmetal Pressure Reducing Valves (TI-P045-09)

BRV71 and BRV73 SG Iron Pressure Reducing Valves (TI-P210-01)

DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve Materials of Construction (TI-P205-02)

DP143 and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies (TI-IBR15-16IN)

DP143, DP143G and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies (TI-P006-01)

DP163, DP163G and DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Stainless Steel Bodies (TI-P107-01)

DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies (TI-P101-01)

DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies (TI-P470-01)

DP27S and DP27SY Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies (TI-IBR16-26IN)

DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies (TI-P470-08)

DPP17E and DPP17EE Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies (TI-P208-01)

DRV4 and DRV4G Cast Steel Pressure Reducing Valves (TI-P203-01)

DRV7 and DRV7G SG Iron Pressure Reducing Valves (TI-P204-01)

LRV2 Pressure Reducing Valve Capacities (TI-P001-09)

LRV2B and LRV2S Gunmetal Pressure Reducing Valves (TI-P001-07)

SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve with Cast Steel Body (TI-P004-01)

SRV2S Stainless Steel Pressure Reducing Valve (TI-P186-05)

SRV461S and SRV463S Stainless Steel Direct Acting Pressure Reducing Valves (TI-P186-01)

SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve (TI-P186-08)

SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve (TI-P186-10)

WS4 Water Seal Pot (TI-S12-03)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط به شیرهای فشار شکن اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Pressure Reducing and Surplussing Valves) به این   لینک   بروید.

 

شیرهای اطمینان اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Safety Valves)

شیرهای اطمینان اسپیراکس سارکو در هر جایی که فشار بیش از حد ایجاد شود و خطرناک باشد، برای محافظت در برابر آسیب مکانیکی به تجهیزات و محیط اطراف، محافظت در برابر از دست ندادن محصول و تولید، محافظت در برابر آسیب رسیدن به محیط زیست و محافظت در برابر آسیب و از دست دادن جان، ضروری هستند.

 

SV405, SV405P, SV405X a SV406 Pojistné ventily (TI-P257-01)

SV405, SV405P, SV405X and SV406 Safety Valves (TI-P257-01)

SVL488 Stainless Steel Safety Valve for Clean Service Applications (TI-P315-03)

SVL606 Stainless Steel Safety Valve (TI-P315-04)

SV615 Safety Valve (TI-P316-01)

SV60H Safety Valve (TI-P317-02)

SV60 Safety Valve (TI-S13-27)

SV74 Carbon Steel Safety Valve (TI-S13-30)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط شیرهای اطمینان اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Safety Valves) به این   لینک   بروید.

 

کنترل کننده های خودکار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Self Acting Controls)

کنترل کننده های خودکار اسپیراکس سارکو، ساده ترین و مطمئن ترین راه برای کنترل دما می باشند. این کنترل کننده های خودکار اسپیراکس سارکو دارای ویژگیهایی از قبیل عملکرد دقیق و مطمئن و استفاده ، نصب و راه اندازی آسان هستند.

 

2-port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications (TI-S21-07)

37D 37DE Pilot Operated (TI-P102-01)

BM, BMRA, BMF and BMFRA Self-acting Control Valves (TI-P036-01)

BX and BXRA Gunmetal Self-acting Control Valves (TI-P036-02)

HL17 High Limit Cut-out (TI-P073-11)

KA43, KB43 and KC43 Steel Self-acting Control Valves (TI-P078-060

KA51, KB51 and KC51 Bronze Self-Acting Control Valves (TI-P078-04)

KA61, KA63 and KC63 Stainless Steel Self-acting Control Valves (TI-P078-08)

Normally Open Self-acting Control Valve Body Range (TI-S21-03)

NS and NSRA Gunmetal Self-acting Control Valves (TI-P049-01)

SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (TI-P046-01)

SA422 Stainless Steel Self-acting Temperature Control Systems (TI-P380-01)

SB and SBRA Gunmetal Self-acting Temperature Control Valves (TI-P044-01)

TW Three-port Self-acting Control Valve For Liquid Systems (TI-P047-01)

Type 130 and HL10 'Safeguard High Limit Control (TI-P073-03)

Type 58 Temperature Control Valve (TI-P041-02)

Type 58 Temperature Control Valve Capacities and Typical Applications (TI-P041-01)

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های مربوط  به کنترل کننده های خودکار اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco Self Acting Controls) به این   لینک   بروید.

 

برای تأمین و استعلام قیمت از محصولات شرکت اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco ) با ما در    ارتباط   باشید.

 

« با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست. »