واشر و پلیت Mueller

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Mueller:

واشر و پلیت Mueller Accu-Therm سری AT
AT-04P AT-10 AT-1306 AT-1309 AT-130M AT-161 AT-184FF AT-192FF
AT04P AT10 AT1306 AT1309 AT130M AT161 AT184FF AT192FF
AT 04 P AT 10 AT 1306 AT 1309 AT 130 M AT 161 AT 184 FF AT 192 FF
               
AT-20P AT-40 AT-40FF AT-40L AT-40M AT-40P AT-805 AT-80M
AT-20P AT-40 AT-40FF AT-40L AT-40M AT-40P AT805 AT80M
AT 20 P AT 40 AT 40 FF AT 40 L AT 40 M AT 40 P AT 805 AT 80 M