واشر و پلیت Funke

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Funke:

واشر و پلیت Funke سری FP
FP04 FP08 FP10 FP14 FP16 FP19 FP20 FP22
FP31 FP40 FP41 FP50 FP60 FP80 FP205  
واشر و پلیت Funke سری FPS
FPS100 FPS120 FPS30 FPS35 FPS39 FPS43 FPS50 FPS65