انواع محصولات کنترل سیستم بورکرت ( Burkert Fluid Control Systems)

انواع محصولات کنترل سیستم بورکرت ( Burkert Fluid Control Systems)

ما در هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند با بیش از یک دهه تجربه در تأمین قطعات و تجهیزات خط تولید صنایع مختلف اعم از صنایع غذایی، لبنی، دارویی و شیمیایی، نفت و پتروشیمی و صنایع فولاد، مفتخریم مشتریان خود را در جهت تأمین انواع محصولات از برند بورکرت  (Burkert) و قطعات یدکی انواع محصولات بورکرت ( Burkert Spare Parts)   یاری رسانیم.

شرکت بورکرت یکی از سازندگان مطرح دنیا در ساخت محصولات کنترل سیستم خط تولید مایعات و گازها می باشد.

محصولات این شرکت به دسته های ذیل تقسیم می شوند:

 

شیرهای برقی بورکرت (Burkert Solenoid Valves)

شیرهای پروسس و کنترلی بورکرت (Burkert Process and Control Valves)

شیرهای الکتروموتور دار بورکرت (Burkert Electromotive Valves)

رابط های پروسس و پنوماتیک بورکرت (Burkert Pneumatics and Process Interfaces)

کنترلر، ترنسمیتر و سنسورهای بورکرت (Burkert Sensors, Transmitters and Controllers)

پمپ ها و شیرهای میکرو سیال بورکرت (Burkert Microfluidic Valves and Pumps)

کنترلرهای جریان انبوه بورکرت (Burkert Mass Flow Controllers)

شیرهای کنترلی برقی بورکرت (Burkert Solenoid Control Valves)

ماژول های تصفیه بورکرت (Burkert Filtration Modules)

الباقی محصولات بورکرت (Burkert Additional Products)

 

شیرهای برقی بورکرت (Burkert Solenoid Valves)

-انواع شیرهای برقی 2/2 بورکرت (Burkert General Purpose 2/2 Solenoids)

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 7011

Burkert Plunger valve 2/2 way direct acting Type 6026

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 6407

Burkert 2/2 or 3/2 way Whisper Valve with media separation Type 6724

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6281

 Burkert servo assisted 2/2 way piston valve Type 6240

 Burkert Piston valve 2/2 way servo assisted Type 5406

 Burkert Direct acting 2/2 way listing armature valve Type 5407

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 6027

Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 6228

 Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 6211

 Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 6212

 Burkert Piston valve 2/2 way servo assisted Type 6221

 Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 5404

 Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 5282

 Burkert Plunger valve 2/2 way direct acting Type 6011

 Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6213

 Burkert Servo assisted 2/2 way Modular Water valve System Type 6227

 Burkert Plunger valve 2/2 way direct acting Type 6013

 Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0121

 Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0330

 Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 0142

Burkert Direct acting 2/2 way or 3/2 way toggle valve Type 0131

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0255

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 0290

Burkert Direct acting 2/2 way solenoid valve Type 0256

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

Burkert 2/2 way Plunger Solenoid Valve with separating diaphragm Type 0117

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0200

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0201

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0211

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0212

 Burkert 2/2 way Solenoid Valve,direct acting Type 0253

 Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted 0280

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0283

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0287

 Burkert 2/2 way solenoid valve stackable for neutral media Type 0287

 Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0293

 Burkert Piston valve 2/2 way servo assisted Type 0400

 

-انواع شیرهای برقی 3/2 بورکرت (Burkert General Purpose 3/2 Solenoids):

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 7012

Burkert Piston valve, 3/2 way, servo assisted Type 6430

Burkert 2/2 or 3/2 way Whisper Valve with media separation Type 6724

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6012

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6014

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 0355

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0330

Burkert Direct acting 2/2 way or 3/2 way toggle valve Type 0131

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0121

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0300

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0301

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0303

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0304

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0311

Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0312

Burkert Piston valve 3/2 way servo assisted Type 0340

Burkert 3/2 way Solenoid Valve, Pilot Controlled with Pivoted Armature Valve, DN 8 40mm Type 0343

Burkert Piston valve 3/2 way servo assisted Type 0344

 

-انواع شیرهای برقی آبی بورکرت (Burkert Water Solenoids Valves):

 

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6281

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 5282

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6213

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 0290

 

-انواع شیرهای برقی بورکرت در موقعیت های خطرناک (Burkert  Hazardous Location Solenoid Valves)

Burkert Piston valve, 3/2 way, servo assisted Type 6430

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6281

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 6240

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 6027

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 5282

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 5404

Burkert Servo assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6519

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 6213

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6014

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0121

Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 0142

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0330

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

Burkert Piston valve 3/2 way servo assisted Type 0340

 

-انواع شیرهای برقی بخار بورکرت  (Burkert Steam Solenoid Valves)

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 6407

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 6240

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 6027

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 5404

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 0355

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0255

 

-انواع شیرهای فشار بالای بورکرت  (Burkert High Pressure Valves)

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 6240

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 6027

Burkert Servo assisted 2/2 way piston valve Type 5404

 

-انواع شیرهای برودتی بورکرت (Burkert Cryogenic Valves) 

Burkert Plunger valve, 2/2 way, direct acting Type 6026

Burkert Plunger valve 2/2 way direct acting Type 6013

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6014

Burkert Direct acting 2/2 way plunger valve Type 0255

-انواع شیرهای جداکننده سیال بورکرت (Burkert Media-Separated Valves) 

 

Burkert Plunger valve, 2/2 way, direct acting Type 6026

Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 6212

Burkert Servo assisted 2/2 way diaphragm valve Type 5282

Burkert Direct acting 2/2 way or 3/2 way toggle valve Type 0131

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0330

Burkert Diaphragm valve 2/2 way servo assisted Type 0142

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0121

 

-لوازم جانبی شیرهای برقی بورکرت (Burkert Solenoid Accessories) 

--انواع کابل های بورکرت  (Burkert Cable Plugs)

Burkert Cable Plug DIN EN 175301 803 Form A Type 2518

Burkert Cable plug for whisper valve Types 6712 and 6724

Burkert Cable plug DIN EN 175301 803 form C Type 2516

Burkert Cable plug acc. to DIN EN 175301 803 Form A

Burkert Cable Plug for Bürkert Solenoid Valve Type 6650

Burkert AS Interface Cable Plug, Form C Type 2510

Burkert Cable Plug Form A Type 2511

Burkert Male connector DIN EN 175301 803 form A Type 2509

Burkert 10 mm socket for Bürkert small solenoid valves Type 2505

Burkert Cable plug industry standard plug Form B Type 2507

Burkert Cable Plug Form A Type 2508

Burkert Cable Plug Type 1054

--انواع تایمرهای بورکرت (Burkert Timers) 

Burkert Timer Type 1087

Burkert Control Unit Type 1077

Burkert Timer Unit Type 1078

--انواع کویل های بورکرت  (Burkert Coils)

Burkert Coil Type AC19

Burkert Coil Type AC07

Burkert Solenoid coil Type AC10

 

شیرهای پروسس و کنترلی بورکرت (Burkert Process and Control Valves)

 

-انواع ولوهای شات آف بورکرت (Burkert Shut Off Valves)

--انگل سیت ولوهای بورکرت (Burkert Angle Seat Valves)

Burkert Angle Seat Valves

Burkert Modular process valve cluster distribution and collecting Type 8840

Burkert Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve with stainless steel actuator Type 2060

Burkert Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve ELEMENT for decentralized automation Type 2100

Burkert ELEMENT On/Off Valve Systems with decentralized automation overview Type 8801

Burkert Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC Type 2000

 

--دیافراگم ولوهای بورکرت (Burkert Diaphragm Valves)

Burkert Diaphragm Valves

Burkert Electromotive 2/2 way angle seat valve  Type 3320

Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2063

Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2105

Burkert T diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2104

Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic stainless steel actuator (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2103

Burkert Multifunction block and weld solution Type 2034

Burkert ELEMENT On/Off Valve Systems with decentralized automation overview Type 8801

Burkert T diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2032

Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2033

Burkert Pneumatically operated 2/2 way Diaphragm Valve with plastic body Type 3230

Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2031

Burkert Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with plastic body Type 2030

Burkert Pneumatically operated 2/2 way Valve Type 0262

Burkert Pneumatically operated 2/2 way valve with separating diaphragm Type 0263

Burkert 2/2 way diaphragm valve with electric linear actuator (ON/OFF) made of plastic (Type EVA) Type 3323

Burkert T diaphragm valve with manually operated actuator Type 3234

Burkert Tank bottom diaphragm valve with manually operated actuator Type 3235

Burkert 2/2 way diaphragm valve with manually operated actuator Type 3233

Burkert Diaphragm Valves Manual Type 3232

Burkert Modular process valve cluster distribution and collecting Type 8840

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve CLASSIC Type 2006

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve ELEMENT for decentralized automation Type 2106

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve ELEMENT for decentralised automation Type 2101

Burkert ELEMENT On/Off Valve Systems with decentralized automation overview Type 8801

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC Type 2012

Burkert Pneumatically operated 2/2 way Valve Type 0262

Burkert Pneumatically operated 2/2 way valve with separating diaphragm Type 0263

Burkert Electromotive 2/2 way globe valve Type 3321

Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

Burkert 2 way motor valve Type 3280

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC Type 2012

--انواع شیرهای کروی بورکرت (Burkert Globe Valves)

Burkert Modular process valve cluster distribution and collecting Type 8840

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve CLASSIC Type 2006

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve ELEMENT for decentralized automation Type 2106

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve ELEMENT for decentralised automation Type 2101

Burkert ELEMENT On/Off Valve Systems with decentralized automation overview Type 8801

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC Type 2012

Burkert Pneumatically operated 2/2 way Valve Type 0262

Burkert Pneumatically operated 2/2 way valve with separating diaphragm Type 0263

Burkert Electromotive 2/2 way globe valve Type 3321

Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

Burkert 2 way motor valve Type 3280

Burkert Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC Type 2012

--انواع شیرهای پروسس سه راه بورکرت (Burkert 3-Way Process Valves)

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve CLASSIC Type 2006

Burkert Pneumatically operated 3/2 way seat valve ELEMENT for decentralized automation Type 2106

Burkert Robolux multiway multiport diaphragm valve, pneumatically operated Type 2036

Burkert Multifunction block and weld solution Type 2034

--انواع شیرهای توپی بورکرت (Burkert Ball Valves)

Burkert Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator Type 8805

Burkert Motor ball valve Type 0248

Burkert 2/2 or 3/2 way ball valve with electrical rotary actuator Type 8804

Burkert 2/2 way ball valves with electrically driven actuator Type 2664

Burkert Manually operated ball valve Type TKU004

Burkert 2/2 or 3/2 way brass ball valve, 2 part Type 2660

Burkert 2/2 way compact flange ball valve Type TKU001

Burkert 3 Way Ball Valve with L bore Type TKU002

Burkert 3 Way Ball Valve with T bore Type TKU003

Burkert Ball Valve, manually operated Type 2657

Burkert 2/2 or 3/2 way Ball Valve, 2 Piece Type 2651

Burkert 2/2 way ball valve 3 piece Type 2654

Burkert Pneumatic rotary actuator for the automation of ball and butterfly valves Type 2053

Burkert Pneumatic rotary actuator Type 2052

Burkert Pneumatic rotary actuator Type 2051

Burkert Electric Rotary Actuator On/Off and Control Type 3005

Burkert Electrical Rotary Actuator On/Off and control Type 3003

Burkert Explosion Proof Rotary Actuator On/Off and control Type 3004

--انواع شیرهای پروانه ای بورکرت (Burkert Butterfly Valves)

Burkert Plastic butterfly valve Type 2674

Burkert Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator Type 8805

Burkert Butterfly valve Type 2671

Burkert Process valve system with pilot valves and position feedbacks Type 8803

--انواع شیرهای کنترلی پنوماتیک بورکرت (Burkert Pneumatic Control Valves)

Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8697

Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 Type 8686

Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 type 8685

Burkert Control head for decentralized automation of hygienic process valves Type 8681

Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8691

Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8690

Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8695

Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU001

Burkert Servo assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6519

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6012

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6014

Burkert 3/2 or 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 5470

Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type 1061

--انواع شیرهای دیسکی بورکرت (Burkert Disc Valves)

Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 

-شیرهای کنترلی بورکرت (Burkert Control Valves)

--انواع شیرهای کروی بورکرت (Burkert Globe Valves)

Burkert Globe Valves

Burkert 2/2 way Bellow Control Valve Type 2380

Burkert Pneumatically operated 2 way Globe Control Valve Type 2301

Burkert ELEMENT continuous control valve systems overview Type 8802

Burkert Pneumatically operated 2 way Globe Control Valve Type 2712

Burkert Electromotive 2 way globe control valve Type 3361

--انواع شیرهای دیافراگمی بورکرت (Burkert Diaphragm valves)

Burkert 2/2 way diaphragm valve with electric linear actuator (Positioner) made of plastic (Type EVA) Type 3363

Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic stainless steel actuator (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2103

Burkert ELEMENT continuous control valve systems overview Type 8802

Burkert Process valve system with pilot valves and position feedbacks Type 8803

Burkert 2/2 way – diaphragm valve with pneumatic position actuator in plastic ( Type Classic ) Type 2731

Burkert 2/2 way – diaphragm valve with pneumatic position actuator in plastic ( Type Classic ) Type 2730

--انواع انگل سیت ولوهای بورکرت (Burkert Angle Seat Valves)

Burkert Pneumatically operated 2 way angle seat control valve ELEMENT Type 2300

Burkert ELEMENT continuous control valve systems overview Type 8802

Burkert Manually operated 2 way angle seat control valve Type 2702

Burkert Electromotive 2 way angle seat control valve Type 3360

--انواع شیرهای توپی بورکرت (Burkert Ball Valves)

Burkert Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator Type 8805

 Burkert Process valve system with pilot valves and position feedbacks Type 8803

 Burkert 2/2 or 3/2 way Ball Valve, 2 Piece Type 2651

 Burkert 2/2 way ball valve 3 piece Type 2654

 Burkert Motor ball valve Type 024

 Burkert 2/2 or 3/2 way ball valve with electrical rotary actuator Type 8804

 Burkert 2/2 way ball valves with electrically driven actuator Type 2664

 Burkert Pneumatic rotary actuator for the automation of ball and butterfly valves Type 2053

 Burkert Pneumatic rotary actuator Type 2052

 Burkert Pneumatic rotary actuator Type 2051

 Burkert Electric Rotary Actuator On/Off and Control Type 3005

 Burkert Electrical Rotary Actuator On/Off and control Type 3003

 Burkert Explosion Proof Rotary Actuator On/Off and control Type 3004

 Burkert Manually operated ball valve Type TKU004

 Burkert 2/2 or 3/2 way brass ball valve, 2 part Type 2660

 Burkert 2/2 way compact flange ball valve Type TKU001

 Burkert 3 Way Ball Valve with L bore Type TKU002

 Burkert 3 Way Ball Valve with T bore Type TKU003

 Burkert Ball Valve, manually operated Type 2657

 Burkert 2/2 or 3/2 way Ball Valve, 2 Piece Type 2651

 Burkert 2/2 way ball valve 3 piece Type 2654

--انواع شیرهای پروانه ای بورکرت (Burkert Butterfly Valves)

 Burkert Plastic butterfly valve Type 2674

 Burkert Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator Type 8805

 Burkert Butterfly valve Type 2671

--انواع پوزیشنرها و کنترلرهای بورکرت (Burkert Positioners / Process Controllers) 

Burkert Remote sensor für pneumatically actuated process valves Type 8798

 Burkert Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8694

 Burkert Digital electropneumatic Positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8692

 Burkert Digital electropneumatic process controller for the integrated mounting on process control valves Type 8693

 Burkert Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8696

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8791

 Burkert Remote sensor für pneumatically actuated process valves Type 8798

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8792

 Burkert Digital electropneumatic Process Controller SideControl Type 8793

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8635

--انواع دیسک ولوهای بورکرت (Burkert Disc Valves)

Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 

-انواع شیرهای خاص و دارویی بورکرت (Burkert Hygienic / Pharma / Specialty Process Valves)

--انواع شیرهای دیافراگمی بورکرت (Burkert Diaphragm Valves)

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2064

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2065

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2063

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2105

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2104

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic stainless steel actuator (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2103

 Burkert Multifunction block and weld solution Type 2034

 Burkert ELEMENT On/Off Valve Systems with decentralized automation overview Type 8801

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2032

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2033

 Burkert Pneumatically operated 2/2 way Diaphragm Valve with plastic body Type 3230

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2031

 Burkert Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with plastic body Type 2030

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with electric linear actuator (ON/OFF) made of plastic (Type EVA) Type 3323

 Burkert T diaphragm valve with manually operated actuator Type 3234

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with manually operated actuator Type 3235

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with manually operated actuator Type 3233

--انواع شیرهای T بورکرت (Burkert T Valves)

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2064

 Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8697

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2104

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8691

 Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8690

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8695

 Burkert T diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2032

 Burkert T diaphragm valve with manually operated actuator Type 3234

--انواع شیرهای چند پورتی/روبولوکس بورکرت (Burkert Robolux / Multiport Valve)

 Burkert Robolux multiway multiport diaphragm valve, pneumatically operated Type 2036

 Burkert Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve with Control and Feedback Head Type 8806

 Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 Type 8685

 Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 Type 8686

 Burkert Multifunction block and weld solution Type 2034

--انواع شیرهای انتهای مخزن بورکرت (Burkert Bottom Tank Valves)

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type INOX) Type 2065

 Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8697

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic actuator in stainless steel (Type ELEMENT) for decentralised automation Type 2105

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8691

 Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8690

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8695

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with pneumatic plastic actuator (Type CLASSIC) Type 2033

 Burkert Tank bottom diaphragm valve with manually operated actuator Type 3235

--انواع شیرهای دنباله دار بورکرت (Burkert Bellows Valves)

Burkert 2/2 way Bellow Control Valve Type 2380

 Burkert Pneumatically operated 2/2 way valve with PTFE bellow Type 2080

 

-اتوماسیون ولوهای کنترلی با تجهیزات بورکرت (Burkert Process Valve Automation) 

--سیستم On/Off با بورکرت (Burkert On/Off)

Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8697

 Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 Type 8686

 Burkert Control and feedback head for integrated mounting on Robolux valves Type 2036 Type 8685

 Burkert Control head for decentralized automation of hygienic process valves Type 8681

 Burkert Adapters for hygienic process valves Type KK01

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8691

 Burkert Pneumatic control for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8690

 Burkert Control head for decentralised automation of ELEMENT process valves Type 8695

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU001

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type 1061

--سیستم کنترلی بورکرت (Burkert Control)

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8791

 Burkert Remote sensor für pneumatically actuated process valves Type 8798

 Burkert Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8694

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8792

 Burkert Digital electropneumatic Process Controller SideControl Type 8793

 Burkert Adapters for hygienic process valves Type KK01

 Burkert Digital electropneumatic Positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8692

 Burkert Digital electropneumatic process controller for the integrated mounting on process control valves Type 8693

 Burkert Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on process control valves Type 8696

 Burkert eCONTROL Universal controller Type 8611

 Burkert Digital electropneumatic Positioner SideControl Type 8635

--سیستم پیلوت های خارجی بورکرت (Burkert External (Banjo) Pilots)

Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6012

 Burkert Plunger valve 3/2 way direct acting Type 6014

 Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve Type 0331

 Burkert Direct acting 3/2 way plunger valve Type 0300

--شیرهای جزیره ای بورکرت (Burkert Islands Valves)

Burkert AirLINE Field the valve island optimised for process automation Type 8653

 Burkert AirLINE the valve island optimised for process automation Type 8652

 Burkert AirLINE SP – electropneumatic automation system Type 8647

 Burkert AirLINE Ex type 8650 is a modular electrical and pneumatic automation system for use in hazardous areas Zone 1/ 21) Type 8650

 Burkert Remote Process Actuation Control System AirLINE Type 8644

 Burkert Modular valve island for pneumatics Type 8640

-کابینت کنترل های بورکرت (Burkert Cabinet Controls)

Burkert Pneumatic control cabinet solutions for hygienic process environments Type 8614

 

-تجهیزات جانبی کنترل ولوهای بورکرت (Burkert Accessories) 

--صدا خفه کن های بورکرت (Burkert Silencer / Mufflers)

 Burkert Silencer Type TVG006

--فیدبک پوزیشن بورکرت (Burkert Position Feedback)

 

Burkert Silencer Type TVG006

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU001

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU002

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU003

 Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type TEU004

 Burkert Electrical position feedback for pneumatically operated process valves Type 1060

Burkert Accessory for pneumatic rotary actuators Type 1061

 

شیرهای الکتروموتور دار بورکرت (Burkert Electromotive Valves)

 

-انواع انگل سیت ولوهای بورکرت (Burkert Angle Seat Valves)

 Burkert Electromotive 2/2 way angle seat valve Type 3320

 Burkert Electromotive 2 way angle seat control valve Type 3360

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with electric linear actuator (ON/OFF) made of plastic (Type EVA) Type 3323

 Burkert 2/2 way diaphragm valve with electric linear actuator (Positioner) made of plastic (Type EVA) Type 3363

-انواع شیرهای کروی بورکرت (Burkert Globe Valves)

Burkert Electromotive 2/2 way globe valve Type 3321

 Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 Burkert 2 way motor valve Type 3280

 Burkert Electromotive 2 way globe control valve Type 3361

 Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 Burkert 2 way motor valve Type 3280

 

-انواع شیرهای توپی بورکرت (Burkert Ball Valves)

 Burkert Motor ball valve Type 0248

 Burkert 2/2 or 3/2 way ball valve with electrical rotary actuator Type 8804

 Burkert 2/2 way ball valves with electrically driven actuator Type 2664

 Burkert Motor ball valve Type 0248

 Burkert 2/2 or 3/2 way ball valve with electrical rotary actuator Type 8804

 Burkert 2/2 way ball valves with electrically driven actuator Type 2664

 

-انواع دیسک ولوهای بورکرت (Burkert Disc Valves)

 Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

 

رابط های پروسس و پنوماتیک بورکرت (Burkert Pneumatics and Process Interfaces)

 

-جزیره ولوهای بورکرت (Burkert Valve Islands)

 Burkert AirLINE Field the valve island optimised for process automation Type 8653

 Burkert AirLINE the valve island optimised for process automation Type 8652

 Burkert AirLINE SP – electropneumatic automation system Type 8647

 Burkert Redundancy valve block for safety related shut off function Type MKRS

 Burkert AirLINE Ex type 8650 is a modular electrical and pneumatic automation system for use in hazardous areas Zone 1/ 21) Type 8650

 Burkert Remote Process Actuation Control System AirLINE Type 8644

 Burkert Modular valve island for pneumatics Type 8640

 

-انواع شیرهای پنوماتیک بورکرت (Burkert Pneumatic Valves)

--انواع شیرهای 3 در 2 بورکرت (Burkert 3/2 Way Valves)

 Burkert 3/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6526

 Burkert 3/2 way or 2 x 3/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6524

 Burkert 3/2 or 5/2 way Spool Valve Type 0450

 Burkert 3/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6510

 Burkert 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6516

 Burkert Servo assisted 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6518

 Burkert Servo assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6519

 Burkert 3/2 way solenoid valve for pneumatic applicationsType 5411

 Burkert 3/2 or 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 5470

 Burkert 3/2 way or 4/2 way solenoid valve Type 0470

--انواع شیرهای 4 در 2 بورکرت (Burkert 4/2 Way Valves)

 Burkert 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 5420

 Burkert 4/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 5413

 Burkert 3/2 or 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 5470

 Burkert 3/2 way or 4/2 way solenoid valve Type 0470

 

--انواع شیرهای 5 در 2 بورکرت (Burkert 5/2 Way Valves)

Burkert 5/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6527

 Burkert 5/2 way pulse and 5/3 way solenoid valve for pneumatic applications Type 0461

 Burkert 5/2 way pulse or 5/3 way solenoid valve for pneumatic applications Type 0460

 Burkert 5/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6525

 Burkert 3/2 or 5/2 way Spool Valve Type 0450

 Burkert 5/2 way solenoid valve for pneumatic applications Type 6511

 Burkert 5/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6517

 Burkert Servo assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6519

--انواع شیرهای 5 در 3 بورکرت (Burkert 5/3 Way Valves)

Burkert 5/2 way pulse or 5/3 way solenoid valve for pneumatic applications Type 0460

 Burkert 5/2 way pulse and 5/3 way solenoid valve for pneumatic applications Type 0461

 Burkert Servo assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics Type 6519

 

-کنترل کابینت های بورکرت (Burkert Control Cabinets)

 Burkert Pneumatic control cabinet solutions for hygienic process environments Type 8614

 

-لوازم جانبی رابط های پروسس و پنوماتیک بورکرت (Burkert Accessories)

--چک ولوهای دوبل بورکرت (Burkert Double Check Valves)

Burkert Double pilot controlled check valve for realising 5/3 way function with all ports blocked\ Type 0498

--انواع تجهیزات تعمیر و نگهداری بورکرت (Burkert Maintenance Equipment and Parts)

 Burkert Air preparation units Type TPM001

 

--انواع صدا خفه کن های بورکرت (Burkert Silencers / Mufflers)

 Burkert Silencer Type TVG006

 

--قطعات مختلف بورکرت (Burkert Various Components)

 Burkert Spare part sets for Type 8652 Type SV04

 Burkert Platinum cured silicone hose Type BBS-04

 Burkert Synthetic hoses for pneumatics Type TVG007

 

--اتصالات بورکرت (Burkert Fittings / Push-ins)

Burkert Push in connectors Type TVG002

 Burkert Fitting connectors Type TVG003

 Burkert Fitting connectors Type TVU001

 Burkert Push in connectors Type TVU002

 Burkert Fittings for UNF connections with PTFE hose for analysis valves with UNF 1/4 28 connection Type TVU003

 

کنترلر، ترنسمیتر و سنسورهای بورکرت (Burkert Sensors, Transmitters and Controllers)

 

-انواع فلومترهای بورکرت (Burkert Flowmeters)

--انواع فلومترهای الکترومغناطیسی بورکرت (Burkert Electromagnetic Flowmeter)

Burkert Insertion magnetic inductive flowmeter Type 8041

Burkert Insertion magnetic inductive flowmeter Type 8045

Burkert Electromagnetic flowmeter with an intermediate flange Type 8054

Burkert Electromagnetic flowmeter for low flow rates Type 8051

Burkert Electromagnetic flowmeter with a flange Type 8055

Burkert Electromagnetic flowmeter, hygienic process connections Type 8056

Burkert Transmitter for electromagnetic flow sensors Type SE56

Burkert Magnetic inductive sensor with intermediate flange for water treatment and general purpose applications Type S054

Burkert Magnetic inductive flow sensor, low flow rates Type S051

Burkert Magnetic inductive sensor with flange for water treatment and general purpose applications Type S055

Burkert Magnetic inductive sensor with hygienic process connections Type S056

--انواع پدل ویل های بورکرت (Burkert Paddle Wheel)

 

Burkert Insertion flowmeter with paddle wheel, ELEMENT design Type 8026

Burkert Insertion flowmeter with paddle wheel for continuous flow measurement Type 8020

Burkert Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow transmitter or remote batch controller Type 8025

Burkert Inline Paddle Wheel Flowmeter, optical signal detection Type 8039

Burkert Inline flowmeter with paddle wheel, ELEMENT design Type 8036

Burkert Inline Paddle Wheel Flow sensor for continuous flow measurement Type 8011

Burkert Paddle wheel transmitter with magnetic measuring principle for flow measurement Type SE11

Burkert Flowmeter with paddle wheel for continuous flow measurement Type 8012

Burkert Fitting for paddle wheel sensors Type S012

Burkert Paddle wheel transmitter with optic or magnetic measuring principle for flow measurement Type SE12

Burkert Flowmeter/Threshold detector with paddle wheel Type 8032

Burkert Inline sensor fitting with paddle wheel for transmitter with optical measuring principle Type S039

Burkert Transmitter for INLINE sensor fitting Type SE10

Burkert INLINE sensor fitting with blade Type S010

Burkert Inline flowmeter or batch controller with paddle wheel Type 8035

Burkert Inline flowmeter for continuous measurements Type 8030

Burkert Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement Type S030

--دنده بیضی شکل بورکرت (جابجایی مثبت) ((Burkert Oval Gear (Positive Displacement)

Burkert Flowmeter with oval rotors Type 8077

Burkert Positive displacement sensor fitting for continuous flow measurement Type S077

Burkert Oval rotor low flow sensor Type 8071

--فراصوت بورکرت (Burkert Ultrasonic)

Burkert Flowmeter for the continuous measurement of water Type 8081

--سوییچ فلو بورکرت (Burkert Switch/Flow)

Burkert Flow control switch – normally open or normally closed contact Type TCQ001

Burkert Inline Paddle Wheel Flow Switch Type 8010

--ترنسمیترهای بورکرت (Burkert Transmitter)

Burkert Flow transmitter / Pulse divider Type 8022

Burkert ELEMENT transmitter for Inline sensor fitting Type SE36

Burkert Paddle wheel transmitter with magnetic measuring principle for flow measurement Type SE11

Burkert Transmitter for electromagnetic flow sensors Type SE56

Burkert Paddle wheel transmitter with optic or magnetic measuring principle for flow measurement Type SE12

Burkert Transmitter for Inline sensor fitting Type SE39

Burkert Transmitter for Inline sensor fitting Type SE32

Burkert Transmitter for INLINE sensor fitting Type SE10

Burkert Transmitter for Inline sensor fitting Type SE30

Burkert Transmitter or batch controller for Inline sensor fitting Type SE35

--انواع فیتینگ های جریان یا ارماتورهای بورکرت (Burkert Flow Fittings/Armature)

Burkert Positive displacement sensor fitting for continuous flow measurement Type S077

Burkert Fitting for paddle wheel sensors Type S012

Burkert Inline sensor fitting with paddle wheel for transmitter with optical measuring principle Type S039

Burkert INLINE sensor fitting with blade Type S010

Burkert INSERTION fitting for flow or analytical measurements (please see data sheet Type S020) Type 1500

Burkert INSERTION fitting for flow or analytical measurements (see data sheet Type S020) Type 1501

Burkert Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement Type S030

Burkert Insertion fitting for flow or analytical measurement Type S020

--روتامتر بورکرت (Burkert Rotameter)

 

Burkert Rotameter (Float type flow meter) Type TAU003

--فلوویو بورکرت (Burkert FloWave)

Burkert FLOWave SAW flowmeter Type 8098

--مس فلومترهای گرمایی بورکرت (Burkert Thermal Mass Flowmeter)

Burkert  Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8745

Burkert Mass flow controller (MFC) / Mass flow meter (MFM) for gases Type 8746

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8742

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for Gases Type 8741

Burkert Flowmeter for gases Type 8007

Burkert Flowmeter for gases Type 8008

Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8701

Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8700

Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8702

Burkert Mass Flow Meter (MFM) for Gases Type 8703

Burkert Mass Flow Meter (MFM) Type 8006

Burkert Multi channel mass flow controller (MFC) / meter (MFM) for gases Type 8735

--فشار دیفرانسیل بورکرت (Burkert Differential Pressure)

Burkert Liquid Flow Meter (LFM) Type 8708

Burkert Liquid Flow Meter (LFM) Type 8709

Burkert Liquid Flow Controller (LFC) Type 8718

Burkert Liquid Flow Controller (LFC) Type 8719

--کوریولیس مس فلومتر بورکرت (Burkert Coriolis Mass Flowmeter)

Burkert Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) for liquids Type 8756

 

-انواع لول ترنسمیترهای بورکرت (Burkert Level Transmitter)

--رادارهای بورکرت (Burkert Radar)

Burkert Radar level meter for liquids suitable for use in applications with aggressive fluids as well as with hygienic requirements Type 8139

Burkert Radar level meter for hygienic applications Type 8138

Burkert Radar level meter for aggressive media Type 8136

Burkert Radar level meter for higher pressure ranges Type 8137

--رادارهای هدایت کننده بورکرت (Burkert Guided Radar)

 

Burkert Level measurement device with guided radar Type 8188

Burkert Level measurement device with guided radar sanitary version Type 8189

--ترنسمیتر فراصوت بورکرت (Burkert Ultrasonic)

Burkert Ultrasonic level measuring device Type 8177

--ترنسمیتر های بورکرت با چنگال تنظیم کننده (Burkert Tuning Fork)

Burkert Vibrating filling level switch with extension tube Type 8112

Burkert Vibrating filling level switch Type 8111

Burkert Vibrating level switch Type 8110

--ترنسمیتر شناور بورکرت (Burkert Float)

Burkert Simple float switch Type TCL001

Burkert Level float switch Type 8181

-انواع دستگاه های اندازی گیری سیال بورکرت (Burkert Liquid Analysis)

--انواع سنسورهای اندازه گیری PH سیال بورکرت (Burkert PH /ORP)

Burkert PH Sensor Cube Type MS01

Burkert ORP Sensor Cube Type MS04

Burkert PH and ORP probes Type 8203

Burkert PH or redox transmitter, ELEMENT design Type 8202

Burkert PH measuring system for hygienic applications Type 8201

--انواع سنسورهای اندازه گیری رسانایی سیال بورکرت (Burkert Conductivity Sensor)

Burkert Conductivity Sensor Cube Type MS03

Burkert Inductive conductivity meter, ELEMENT design Type 8228

Burkert Conductivity meter, ELEMENT design Type 8222

Burkert Conductivity sensor Type 8220

Burkert Conductivity sensor for hygienic applications Type 8221

--انواع سنسورهای اندازه گیری کلر بورکرت (Burkert Chlorine Sensor)

Burkert Chlorine sensor Type 8232

Burkert Chlorine (Cl2) or chlorine dioxide (ClO2) Sensor Cube Type MS02

--انواع سنسورهای اندازه گیری مه الودی بورکرت (Burkert Turbidity Sensor)

Burkert Turbidity Sensor Cube Type MS05

--انواع سنسورهای اندازه گیری اهن سیال بورکرت (Burkert Iron Sensor)

 

Burkert Flow injection analysis (FIA) sensor cube for iron content Type MS06

Burkert Reagent unit Type MZ30

--انواع تجهیزات چند وجهی بورکرت (Burkert Multichannel Systems)

Burkert Flow injection analysis (FIA) sensor cube for iron content Type MS06

Burkert System Control Unit Type ME2X

Burkert Online Analysis System Type 8905

Burkert pH Sensor Cube Type MS01

Burkert Chlorine (Cl2) or chlorine dioxide (ClO2) Sensor Cube Type MS02

Burkert Conductivity Sensor Cube Type MS03

Burkert ORP Sensor Cube Type MS04

Burkert Turbidity Sensor Cube Type MS05

Burkert multiCELL Multi channel and multi function transmitter/controller Type 8619

-انواع تجهیزات اندازه گیری فشار بورکرت (Burkert Pressure Transmitter)

Burkert Pressure transmitter with CANopen interface Type 8312

Burkert Pressure transmitter with IO Link interface Type 8318

Burkert Pressure controller for precise time pressure dosing Type 8763

Burkert Pressure transmitter for general applications, 0…25 bar Type 8325

Burkert Pressure measuring device Type 8316

Burkert Pressure transmitter Type TSD001

Burkert Bourdon tube pressure gauge, back or lower mount connection Type TAU001

Burkert Pressure Switch for neutral gases and liquids Type TCD001

Burkert Pressure measuring device / Switch Type 8311

Burkert Pressure transmitter for general applications, 0...25 bar Type 8323

-انواع تجهیزات اندازه گیری دمای بورکرت (Burkert Tempreture Sensors)

Burkert RTD temperature sensor with CANopen interface Type 8412

Burkert RTD temperature sensor with IO Link interface Type 8418

Burkert Resistance thermometer Type TST001

Burkert Screw in temperature threshold detector/transmitter with display Type 8400

-انواع کنترلر و ترنسمیترهای بورکرت (Burkert Controllers / Transmitters)

Burkert Pressure controller for precise time pressure dosing Type 8763

Burkert Online Analysis System Type 8905

Burkert Flow transmitter / Pulse divider Type 8022

Burkert multiCELL Multi channel and multi function transmitter/controller Type 8619

Burkert mxCONTROL Multifunction Controller Type 8620

Burkert eCONTROL Universal controller Type 8611

-انواع ارماتور برای آنالیز سنسورهای بورکرت (Burkert Armatures For Analysis Sensors)

Burkert Armatures For Analysis Sensors

Burkert Insertion adaptor/fitting for ELEMENT analytical measurement devices Type S022

Burkert Armatures for analytical sensors Type 8200

Burkert INSERTION fitting for flow or analytical measurements (please see data sheet Type S020) Type 1500

Burkert INSERTION fitting for flow or analytical measurements (see data sheet Type S020) Type 1501

Burkert Insertion fitting for flow or analytical measurement Type S020

 

پمپ ها و شیرهای میکرو سیال بورکرت (Burkert Microfluidic Valves and Pumps)

-انواع شیرهای 2/2 و 3/2 میکرو سولنوئید بورکرت (Burkert 2/2and 3/2 way Micro Solenoids)

Burkert 2/2 or 3/2 way Whisper Valve with media separation Type 6724

Burkert 3/2 way pneumatic cartridge solenoid valve Type 6164

Burkert 2/2 way Whisper Valve with media separation Type 6712

Burkert 2/2 or 3/2 way TwinPower Rocker Solenoid Valve with separating diaphragm Type 6628

Burkert 2/2 way and 3/2 way Bürkert TwinPower rocker solenoid valve with separating diaphragm Type 6626

Burkert 2/2 and 3/2 way Bürkert TwinPower rocker solenoid valve with separating diaphragm Type 6624

Burkert 2/2 way Flipper Solenoid Valve with separating diaphragm Type 6650

Burkert 3/2 way flipper solenoid valve, direct acting Type 6144

Burkert 2/2 or 3/2 way Flipper Solenoid Valve with separating diaphragm Type 6114

Burkert 2/2 or 3/2 way Rocker Solenoid Valve with separating diaphragm Type 6606

Burkert 2/2 or 3/2 way Rocker Solenoid Valve with separating diaphragm Type 6126

 Burkert 2/2 or 3/2 way Pneumatic Rocker Solenoid Valve Type 6106

 Burkert Direct acting 2/2 or 3/2 way Rocker Solenoid Valve with separating diaphragm Type 0127

 Burkert 2/2 way Plunger Solenoid Valve with separating diaphragm Type 0117

 Burkert 2/2 or 3/2 way pneumatic rocker valve Type 0375

 

-پمپ های غشایی و میکرو دوزینگ بورکرت (Burkert Membrane / Micro-dosing Pumps)

 

Burkert Micro Dosing Unit for precise dosing in microlitre range Type 7615

Burkert Micro diaphragm pump for continuous pumping Type 7604

کنترل کننده های جریان انبوه بورکرت (Burkert Mass Flow Controllers)

 

-کنترل کننده های جریان انبوه بورکرت (Burkert Mass Flow Controllers)

Burkert Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) for liquids Type 8756

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8745

 Burkert Mass flow controller (MFC) / Mass flow meter (MFM) for gases Type 8746

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8742

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for Gases Type 8741

Burkert Mass Flow Controller for Gases (MFC) Type 8711

Burkert Mass Flow Controller for Gases (MFC) Type 8713

Burkert Mass Flow Controller for Gases (MFC) Type 8712

Burkert Flow rate controller for gases Type 8750

Burkert Mass Flow Controller for Gases (MFC) Type 8710

 Burkert Mass flow controller for gases (MFC) Type 8626

Burkert Multi channel mass flow controller (MFC) / meter (MFM) for gases Type 8735

-کنتورهای جریان انبوه بورکرت (Burkert Mass Flow Meters)

Burkert Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) for liquids Type 8756

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8745

Burkert Mass flow controller (MFC) / Mass flow meter (MFM) for gases Type 8746

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for gases Type 8742

Burkert Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for Gases Type 8741

 Burkert Flowmeter for gases Type 8007

Burkert Flowmeter for gases Type 8008

 Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8701

Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8700

Burkert Mass Flow Meter for Gases (MFM) Type 8702

Burkert Mass Flow Meter (MFM) for Gases Type 8703

Burkert Mass Flow Meter (MFM) Type 8006

Burkert Multi channel mass flow controller (MFC) / meter (MFM) for gases Type 8735

-کنترل کننده های جریان مایع بورکرت (Burkert Liquid Flow Controllers)

Burkert Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) for liquids Type 8756

Burkert Liquid Flow Controller (LFC) Type 8718

Burkert Liquid Flow Controller (LFC) Type 8719

-کنتورهای جریان مایع بورکرت (Burkert Liquid Flow Meters)

Burkert Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) for liquids Type 8756

Burkert Liquid Flow Meter (LFM) Type 8708

Burkert Liquid Flow Meter (LFM) Type 8709

-ماژول های بورکرت (Burkert Gateway / I/O Modules)

Burkert Industrial Ethernet gateway, IP65/ IP67/ IP69k Type ME63

Burkert I/O modules IP65/ IP67/ IP69k Type ME64

Burkert Backplane System Connect Type BPX3

Burkert I/O module, IP 20 Type ME44

Burkert Fieldbus gateway Type ME43

Burkert System Control Unit Type ME2X

Burkert Process view display 3.5" (8.9 cm) Type ME61

 

شیرهای کنترلی برقی بورکرت (Burkert Solenoid Control Valves)

 

-شیرهای کنترلی برقی بورکرت برای استفاده های عمومی (Burkert General Purpose Solenoid Control Valves)

Burkert Direct acting 2 way standard solenoid control valve Type 2875

Burkert Direct acting 2 way standard solenoid control valve Type 2871

Burkert Direct acting 2 way basic proportional valve Type 2863

Burkert Direct acting 2 way basic proportional valve Type 2861

Burkert Direct acting 2 way standard solenoid control valve Type 2873

Burkert Direct acting 2 way basic proportional valve Type 2865

Burkert Direct acting 2 way low differential pressure solenoid control valve Type 6024

Burkert Direct acting 2 way Solenoid Control Valve Type 2836

Burkert Servo assisted 2 way high flow solenoid control valve Type 6223

 

-شیرهای کنترلی موتوردار بورکرت (Burkert Motor Driven Control Valves)

Burkert 2/2 way Proportional Valve (motor driven) Type 3285

Burkert 2 way motor valve Type 3280

-کنترل کننده های بورکرت (Burkert Controllers)

Burkert PWM control electronics for electromagnetic proportional valves Type 8605

Burkert eCONTROL Universal controller Type 8611

ماژول های تصفیه بورکرت (Burkert Filtration Modules)

 

-ماژول های فیبری توخالی C-CUT بورکرت (Burkert C-CUT Hollow Fibre Modules)

Burkert C CUT – Capillary modules for microfiltration and ultrafiltration Type CUT-02

-ماژول های لوله ای T CUT PP بورکرت (Burkert T-CUT PP Tubular Modules (PP Based))

Burkert T CUT PP – Tubular modules for microfiltration (02 55 series) Type CUT-03

-ماژول های لوله ای T-CUT بورکرت (Burkert T-CUT Tubular Modules)

Burkert T CUT – Tubular modules for microfiltration and ultrafiltration Type CUT-04

 

الباقی محصولات بورکرت (Burkert Additional Products)

 

برای تهیه و تأمین انواع تجهیزات و انواع محصولات شرکت بورکرت (Burkert) و قطعات یدکی از برند بورکرت (Burkert Spare parts) ما در هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند با بهترین قیمت، بهترین شرایط تحویل و یهترین شرایط پرداخت همراه شما خواهیم بود؛ با ما در   تماس   باشید.

 

« با هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند آینده در دستان شماست.»