واشر و پلیت AGC

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های AGC:

واشر و پلیت AGC سری Pro
Pro 3 Pro 5 Pro HX